ธปท.เผยผลตอบแทนพันธบัตร ธปท.มูลค่า 8.5 หมื่นลบ.

ข่าวเศรษฐกิจ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 10:03 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

                    ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้
                    ประมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
               กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุมัติผลการประมูล ดังนี้
ThaiBMA                    CB19926B     CB19D26A
ISIN CODE                  TH0655H7T985   TH0655D7TC86
CFI Code                    DYZTXR      DYZTXR
วันชำระเงิน                   27/06/62     27/06/62
วันครบกำหนด                  26/09/62     26/12/62
อายุ                      (91 วัน)     (182 วัน)
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)               -         -
อัตราส่วนดัชนีเงินเฟ้ออ้างอิง ณ วันชำระเงิน(เท่า)      -         -
วงเงินที่ประมูล(ล้านบาท)             40,000.00     45,000.00
วงเงิน CB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)        40,000.00     45,000.00
อัตราผลตอบแทนที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)       1.7400-1.7560   1.7610-1.7850
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)     1.75165      1.77899
Bid Coverage Ratio              1.52       2.49
วงเงิน NCB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)         -         -

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ