พาณิชย์ เดินสายให้ความรู้ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตลาดมันเส้นสะอาด หวังยกระดับรายได้เกษตรกร

ข่าวเศรษฐกิจ Friday July 5, 2019 11:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเชื่อมโยงตลาดมันเส้นสะอาดระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้มันเส้นสะอาด" ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ เดอะ เวโล โฮเต็ล แอนด์ ปั๊มแทรค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตมันสำปะหลังเป็นมันเส้นสะอาด ยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง รวมถึงระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงตลาดมันเส้นสะอาดระหว่างเกษตรกรกับผู้ใช้ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมให้คำแนะนำในการควบคุมและแนวทางแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกร รวมทั้งเตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสอดส่อง ควบคุมดูแลและป้องกันโรคใบด่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการสัมมนาดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญ ที่หน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการร่วมกันจัดสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ผู้ผลิต ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ผู้ประกอบการลานมันและประชาชนที่สนใจได้พบปะหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้รับซื้อผลผลิต เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาตลาดมันเส้นสะอาด ยกระดับมาตรฐานการผลิตมันเส้นให้มีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการจากทั่วโลก ทั้งนี้ มันเส้นสะอาดเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ตลาดต้องการสูงมาก เนื่องจากเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งสูง อัตราแปรสภาพดี เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นายวันชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศปีละแสนล้านบาทสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายล้านครัวเรือนไทยเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยในปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) ส่งออกปริมาณรวม 8.27 ล้านตัน ลดลง 26.14% มูลค่ารวม 3,106.17 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.28% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สำหรับปี 2562 (ม.ค. – เม.ย.) ส่งออกปริมาณรวม 2.94 ล้านตัน ลดลง 18.96% มูลค่ารวม 1,077.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 8.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดส่งออกมันเส้น ได้แก่ จีน (99.98%) และอื่นๆ เช่น สเปน อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ (0.02%)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ