ธปท.เดินหน้าโครงการอินทนนท์ เฟส 3 ในส.ค.นี้หลังผลทดสอบเฟส 2 ประสบผลสำเร็จดี

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday July 18, 2019 11:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารธนชาต ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น และบริษัท R3 ได้ร่วมกันดำเนินโครงการอินทนนท์ ระยะที่ 2 ในช่วงเดือน ก.พ. - มิ.ย.62 โดยเป็นการต่อยอดจากโครงการฯ ระยะที่ 1 ซึ่งแนวทางการดำเนินโครงการฯ มุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านการออกแบบ พัฒนา ทดสอบระบบต้นแบบ และเน้นถึงการหาแนวทางใหม่ๆ (new solution) เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ (business use case) และแก้ไขปัญหาที่มีในกระบวนการปัจจุบัน (pain point)

โดยขอบเขตโครงการฯ ระยะที่ 2 ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ (1) ธุรกรรมการซื้อขายและการซื้อคืนพันธบัตรระหว่างสถาบันการเงิน (Interbank Bond Trading and Repurchase Transaction) และ (2) การกำกับดูแลและตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินสำหรับลูกค้า (Regulatory Compliance and Data Reconciliation)

ทั้งนี้ ผลการทดสอบของโครงการอินทนนท์ ระยะที่ 2 พบว่าเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology : DLT) มีศักยภาพที่จะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถทำธุรกรรมการซื้อขาย และการซื้อคืนพันธบัตรระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำ smart contract ที่เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งของ DLT มาใช้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาและลดภาระการตรวจสอบการส่งมอบพันธบัตรและการชำระราคา (settlement) ของธุรกรรมดังกล่าว ที่มีขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันหลายขั้นตอนได้ รวมทั้งระบบต้นแบบจะช่วยคำนวณและจับคู่ธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งมอบพันธบัตรเท่าที่จำเป็นซึ่งช่วยลดการสำรองสภาพคล่องเพื่อการชำระราคา

นอกจากนี้ ระบบต้นแบบยังช่วยลดภาระการตรวจสอบและลดข้อผิดพลาดการโอนเงินของลูกค้า โดยสามารถตรวจสอบการมีตัวตนและรายละเอียดของผู้รับเงินปลายทางได้อย่างถูกต้องรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าหลากหลายประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการอินทนนท์ ระยะที่ 3 มุ่งเน้นการนำ DLT มาใช้ทดสอบการโอนเงินระหว่างประเทศ (cross-border funds transfer) รวมถึงการออกแบบเชิงธุรกิจและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ธปท. มีแผนจะร่วมดำเนินการกับธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority: HKMA) ภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน FinTech ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการโอนเงินระหว่างประเทศให้มีต้นทุนที่ลดลงและประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการฯ ระยะที่ 3 คาดว่าจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2562 และมีกำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2562 ซึ่ง ธปท. และ HKMA จะเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ต่อไป

อนึ่ง โครงการอินทนนท์ คือ โครงการพัฒนาระบบต้นแบบการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการชำระเงินของประเทศ และมุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการเงินไทยพร้อมรับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเท่าทัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ