พาณิชย์ แนะผู้ประกอบการใช้ E-Commerce ยกระดับการค้าใน CLMVT รับการแข่งขันยุคดิจิทัล หลังมีอัตราเติบโตสูง

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday August 7, 2019 11:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ แนะผู้ประกอบการใช้ E-Commerce ยกระดับการค้าใน CLMVT รับการแข่งขันยุคดิจิทัล หลังมีอัตราเติบโตสูง

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงาน CLMVT Cross-Border Digital Trade เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานประชุมระดับผู้นำ CLMVT Forum 2019 ที่ผ่านมา โดยการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากกลุ่มประเทศ CLMVT และอาเซียนกว่า 300 คน เพื่อเจาะลึกเรื่อง E-Commerce กับการค้าผ่านแดน สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการในการนำข้อมูลการค้าดิจิทัลข้ามพรมแดนไปใช้ในการวางแผนและปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ และให้มุมมองของภาครัฐในการจัดทำข้อมูลการค้าผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมถึงการกำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายกันในภูมิภาคอีกด้วย

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการบรรยายและการเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากไทยและต่างประเทศ อาทิ การบรรยายพิเศษหัวข้อ Open the Door to Opportunities : Using Cross-border E-commerce Data (เปิดประตูสู่โอกาส: การใช้ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) โดย Ms. Inese Rozensteine และ Mr. Janos Ferencz, ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)

การเสวนากลุ่มหัวข้อ Digital Cross-border Trade Potential and How to Succeed in CLMVT (ศักยภาพการค้าดิจิทัลข้ามพรมแดนและทำอย่างไรจีงจะประสบความสำเร็จใน CLMVT) โดยนายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายพณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคมการค้าเพื่อผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ และผู้บริหาร บริษัท ซีทรัส จำกัด และนายธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด

การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ Inspiration Talk: Future trend of Regional E-Commerce (แนวโน้มอนาคตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาค) โดยนายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด และการเสวนากลุ่มหัวข้อ Next Steps for CLMVT Cross-border Digital Trade Eco-System: Logistics (ก้าวถัดไปของระบบนิเวศการค้าดิจิตอลข้ามพรมแดนของ CLMVT: การขนส่ง) โดย Ms. Gina Galvin กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย จำกัด นายสันทิต จีรวงศ์ไกรสร ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาลามูฟ ประเทศไทย จำกัด และน.ส.อริยา ทองใบ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จากข้อมูลสถิติพบว่า ในปี 2558 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมถึงอาเซียนและ CLMVT มีสัดส่วนมูลค่า e-commerce แบบ B2C ใน GDP สูงที่สุดในโลกที่ 4.5% และประมาณการว่าในปี 2562 มูลค่า E-commerce ของภูมิภาคนี้จะมีมูลค่าถึง 3.81 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR 2014 - 2020) สูงถึง 37% สูงกว่าภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก ประเทศที่มีมูลค่า E-Commerce สูงที่สุดใน CLMVT คือ ไทย โดยมูลค่า E-commerce ของไทยในปี 2558 - 2561 มีมูลค่า 2.24 ล้านล้านบาท, 2.5 ล้านล้านบาท, 2.7 ล้านล้านบาท และ 3.1 ล้านล้านบาทตามลำดับ ซึ่งในปี 2561 มูลค่า B2C E-commerce ของไทยเติบโตถึง 14% และคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 2%

นอกจากนี้ จากการจัดอันดับความพร้อมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Business-to-customer (B2C) "UNCTAD B2C E-commerce Index 2017" ทำให้เห็นว่าประเทศในกลุ่ม CLMVT มีระดับความพร้อมด้าน E-commerce ที่แตกต่างกัน โดยไทยมีความพร้อมเป็นอันดับที่ 49 ของโลกและสูงที่สุดในกลุ่ม CLMVT

น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวเสริมว่า E-Commerce จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับทั้งมูลค่าและความสัมพันธ์ด้านการค้าผ่านแดนและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค CLMVT ทั้งในระบบออนไลน์และการค้าในระบบปกติ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญและนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาการค้าของภูมิภาค CLMVT ให้กลายเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่าโลกแห่งใหม่ ที่ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ และก่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ