ข่าวอินโฟเควสท์
15:31 อินเดียเผยยอดส่งและนำเข้าเดือนก.ย.ดิ่งลงหนักสุดในรอบ 3 ปี   กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดียเปิดเผยว่า ยอดส่งออกของอินเดียปรับตัวลง 6.57% …
15:24 (เพิ่มเติม) CPN ทุ่มกว่า 2.2 หมื่นลบ. ภายในปี 65 พัฒนามิกซ์ยูส อยุธยา-ศรีราชา-จันทบุรี ,พลิกโฉมสาขาพระราม 2-รามอินทรา   นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์…
15:19 ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 160.35 จุด ขานรับตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งแรง   ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกในวันนี้ โดยนักลงทุนยังคงขานรับการด…
15:15 นักเศรษฐศาสตร์มูดี้ส์เตือนมีความเสี่ยงสูงที่เศรษฐกิจโลกจะถดถอยใน 12-18 เดือนข้างหน้า   นายมาร์ค แซนดิ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของมูดี้ส์ อะนาลิติก…
15:12 MACQ ออก Call DW อ้างอิง AWC จ่อเทรดพรุ่งนี้   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ห…

ครม.อนุมัติงบกลางราว 536 ลบ.จ่ายอุดหนุนให้ชาวนานร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ถึงสิ้น ก.ย.62

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 16:41:44 น.

รายงานข่าว แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันสุดท้ายของเดือน ก.ย.62 ภายในวงเงิน 536.436 ล้านบาท เพื่อนำไปจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 61 โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

ทั้งนี้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับติดตามการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรเป็นสำคัญด้วยตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

เดิม ครม.มีมติเมื่อวันที่ 11 เม.ย.60 เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) จำนวน 3 โครงการ ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2560-2564) กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 25,871.142 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์วงเงิน 9,696.522 ล้านบาท

สำหรัลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร 15 กิโลกรัม/ไร่ และอุดหนุนเงินชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลง ในระยะเวลาเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 9,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ปี ตามระยะการประเมิน โดยมีการดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์กับผู้แปรรูปโดยการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการซื้อข้าวอินทรีย์เพื่อนำไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรกลุ่มที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์เตรียมความพร้อมไปแล้ว (T1) จำนวน 618.472 ล้านบาท โดยใช้เงินจาก 3 แหล่ง คือ (1) งบประมาณ ปี 2561 ที่กันไว้จ่ายเหลื่อมปี จำนวน 4.750 ล้านบาท (2) งบประมาณ ปี 2562 จำนวน 599.924 ล้านบาท และ (3) งบประมาณการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 จำนวน 13.776 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรกลุ่มที่ผ่านการประเมินระยะปรับเปลี่ยน (T2) และกลุ่มที่ได้รับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ (T3) จำนวน 536.436 ล้านบาท ที่ได้ดำเนินการในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62 มีมติเห็นชอบงบประมาณจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับเกษตรกรกลุ่ม T2 และ T3 ข้างต้นแล้ว และต่อมาคณะทำงานบริหารจัดการเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ได้มีมติอนุมัติบัญชีรายชื่อเกษตกรของเกษตรกรกลุ่ม T2 และ T3 เพื่อรับเงินอุดหนุน ปี 2561 วงเงินทั้งสิ้น 536.436 ล้านบาทดังกล่าว โดยมีกำหนดจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.62 และงบประมาณจำนวนดังกล่าวยังอยู่ในกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เม.ย.60

ข่าวที่เกี่ยวข้อง