พาณิชย์นำร่องเปิดตัว Big Data ข้าว-ปาล์มน้ำมัน-ยางพารา แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

ข่าวเศรษฐกิจ Monday September 16, 2019 16:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยเตรียมจัดงานเปิดตัวระบบประมวลผล Big Data สินค้าเกษตรสำคัญ และการรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์การค้าเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) รวมถึงแผนแม่บทการพัฒนา MOC Big Data Roadmap เพื่อนำเทคโนโลยีด้าน Big Data มาขับเคลื่อนภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้งาน "ร่วมคิด ร่วมค้า ท้าทายเศรษฐกิจโลก: การรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนากลยุทธ์การค้าเศรษฐกิจใหม่" ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde

ทั้งนี้ สนค.ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการค้าแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจการค้าด้วยเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าการค้าโลกในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าของประเทศไทย จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนาการค้ารองรับกระแสเศรษฐกิจใหม่ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้กำหนดทิศทางและกลไกการค้าสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจใหม่ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน ดิจิทัลคอนเทนต์ และโลจิสติกส์การค้า โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเสวนาและให้ความเห็นต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

ในงานดังกล่าวยังมีการเปิดตัวระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการตัดสินใจและกำหนดนโยบายด้านสินค้าเกษตรสำคัญ ระบบประมวลผลนี้ประกอบด้วยข้อมูลพืชเกษตรสำคัญ 5 ชนิดได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยช่วงแรกจะพัฒนาระบบโดยเริ่มจากพืชเกษตรสำคัญ 3 ชนิดนำร่อง ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา

ระบบ Big Data จะมีการนำเสนอผ่านรูปแบบ Policy Dashboard สำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ในด้านอุปทาน (Supply) และ อุปสงค์ (Demand) ทั้งในและนอกประเทศ สามารถคาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัย เพื่อกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพด้านราคาได้ รวมถึงระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านการรับฟังเสียงสะท้อนภาคประชาชน (Policy Dashboard: Social Analytics) ที่นำมาประกอบการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น สำหรับให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันการณ์ และครอบคลุมทุกมิติ


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ