ครม.อนุมัติการดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday September 17, 2019 16:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยใช้งบกลาง จำนวน 286 ล้านบาท เพื่อใช้ในการตัดวงจรโรคระบาดใบด่างในมันสำปะหลังที่แพร่ระบาดใน 11 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครราชสีมา สระแก้ว สุรินทร์ ศรีษะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา คิดเป็นพื้นที่จำนวน 45,400 ไร่

สำหรับเงินที่จะจ่ายแก่เกษตร คือ 1.ค่าใช้จ่ายในการกำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่าง ไร่ละ 3,000 บาท และ 2.ค่าใช้จ่ายชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่าง ไร่ละ 3,000 บาท

เงื่อนไขที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะได้รับเงินชดเชย คือ 1.ต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับการยืนยันการเป็นโรคใบด่างจากกรมวิชาการเกษตร 2.ปลูกมันสำปะหลังในช่วงเดือน เม.ย.-6 ก.ย.62 และ 3.มีต้นมันสำปะหลังยืนต้นในแปลงและต้นมันสำปะหลังจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 2 เดือน 4.ต้องยินยอมให้ถอนต้นมันสำปะหลังทิ้งตามหลักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร

ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยหลังจากถอนทำลายต้นมันสำปะหลัง และหยุดพักการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคอย่างน้อย 2 เดือน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ