ข่าวอินโฟเควสท์
08:55 นายกฯ อังกฤษยื่นหนังสือขอเลื่อนเวลา Brexit ตามมติสภา พร้อมแนบจดหมายไม่เห็นด้วยไปยังสหภาพยุโรป   นายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยว่า …
08:10 รัฐสภาอังกฤษมีมติเลื่อนการตัดสินใจข้อตกลง Brexit   สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติสนับสนุนการแปรญัตติให้เลื่อนการตัดสินใจรับรองข้อตกลงการถอนตัวของอัง…
22:49 (เพิ่มเติม) ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักกา…
20:55 ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ง…
17:04 "แครี ลัม" ประกาศสนับสนุนตำรวจใช้กำลังอย่างเหมาะสม รับมือการประท้วงวันพรุ่งนี้   สื่อต่างประเทศรายงานว่า นางแครี ลัม ผู้นำฮ่องกงได้ประกาศผ่านทา…

คลัง เผยฐานะการคลัง 11 เดือนปีงบ 62 รัฐนำส่งรายได้ 2.3 ล้านลบ. ส่งผลเงินคงคลังกว่า 5.1 แสนลบ.

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 18 กันยายน 2562 11:22:05 น.
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะ
การคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ส.ค.62) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง
ทั้งสิ้นจำนวน 2,309,857 ล้านบาท ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,754,463 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชย
การขาดดุลจำนวน 348,978 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 512,274 ล้านบาท
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562

หน่วย: ล้านบาท
11 เดือนแรกปีงบ 62         เปรียบเทียบปีงบ 61           จำนวน         ร้อยละ
1.รายได้            2,309,857                2,223,121              86,736            3.9
2.รายจ่าย            2,754,463                2,728,593              25,870            0.9
3.ดุลเงินงบฯ           (444,606)              (505,472)            60,866            12.0
4.ดุลเงินนอกงบฯ         (25,534)                19,560            (45,094)        (230.5)
5.ดุลเงินสดก่อนกู้        (470,140)               (485,912)            15,772            3.2
6.เงินกู้ชดเชยฯ           348,978                 442,321            (93,343)          (21.1)
7.ดุลเงินสดหลังกู้        (121,162)                (43,591)          (77,571)         (178.0)
8.เงินคงคลังปลายงวด     512,274                480,167             32,107            6.7
ข่าวที่เกี่ยวข้อง