สศก.เผยช่วง 8 เดือนแรกปี 62 ภาพรวมไทยยังได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรกับคู่ค้าแม้ลดลงจากปีก่อน

ข่าวเศรษฐกิจ Friday October 11, 2019 11:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย สถานการณ์ดุลการค้าสินค้าเกษตรจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีของไทยภายใต้กรอบเจรจาต่างๆ ที่ได้มีผลบังคับใช้ไปแล้วกับ 10 คู่เจรจา ได้แก่ อาเซียน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย เปรู ชิลี และล่าสุดฮ่องกง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 พบว่า ช่วง 8 เดือนแรกของปี 62 (ม.ค.-ส.ค.) ไทยยังคงรักษาความได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวมไว้ได้เมื่อเทียบกับช่วงเดียว กันของปีก่อน

ในกลุ่มอาเซียน ไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 144,838 ล้านบาท ลดลง 16% จากการส่งออกข้าวและน้ำตาลลดลง โดย สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ น้ำตาล เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และผลไม้ (ทุเรียน ลำไยสด/แห้ง มังคุด), ขณะที่ จีน ไทยได้ เปรียบดุลการค้ามูลค่า 112,843 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ผลไม้ (ทุเรียน มังคุด) ยางพารา และ ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช, ญี่ปุ่น ไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 91,715 ล้านบาท ลดลง 2% เป็นผลจากการส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์น้ำลดลง สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ อาหารปรุงแต่ง ปลาและสัตว์น้ำ และยางพารา

ฮ่องกง ไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 20,854 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ผลไม้ (ทุเรียน) ข้าว และอาหารปรุงแต่ง, เกาหลีใต้ ไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 14,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ น้ำตาล อาหารปรุงแต่ง และยางพารา และ ออสเตรเลีย ไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 5,207 ล้านบาท ลดลง 23% เป็นผลจากการส่ง ออกอาหารปรุงแต่งลดลง สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ อาหารปรุงแต่ง ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม และซอส/เครื่องปรุง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเทศเปรู อินเดีย และนิวซีแลนด์ ที่ไทยเสียเปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้น โดยเปรู ไทยยังคงเสีย เปรียบดุลการค้า มูลค่า 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากการส่งออกปลาและสัตว์น้ำ และผลไม้ (องุ่นสด) เพิ่มขึ้น, อินเดีย ไทยเสีย เปรียบดุลการค้า มูลค่า 2,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 382% ซึ่งเป็นผลมาจากการนำเข้าสินค้ากาแฟ ชา เครื่องเทศ และประมงเพิ่มขึ้นมาก ส่วน นิวซีแลนด์ ไทยเสียเปรียบดุลการค้ามูลค่า 9,602 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 33) ซึ่งเกิดจากนำเข้านมผง ผลไม้ (แอปเปิ้ล และ กีวี) และปลารวมทั้งสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้กับวัตถุดิบในการแปรรูปต่อไป, ขณะที่ชิลี ไทยเสียเปรียบดุลการค้ามูลค่า 1,790 ล้าน บาท ลดลง 25% จากการนำเข้าปลาและสัตว์น้ำ และผลไม้ลดลง

ทั้งนี้ ทิศทางการค้าสินค้าเกษตรกับคู่เจรจา FTA ในช่วง 8 เดือน ค่อนข้างชะลอตัวกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่อง จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นของไทย อย่างไรก็ตาม ไทย ยังได้เปรียบดุลการค้า 375,530 ล้านบาท ลดลง 5% จากการส่งออกผลไม้และยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพของไทย

     ดุลการค้าของไทย และ 10 ประเทศคู่เจรจา FTA ช่วง 8 เดือนแรกปี 62 (ม.ค.-ม.ค.)

ประเทศ   ส่งออก(ลบ.)   นำเข้า   ดุลการค้าปี 62   ดุลการค้าปี 61   เปรียบเทียบปี 61/62
อาเซียน   213,371   68,533    144,838     173,181      -16%
จีน     155,251   42,408    112,843     100,028      13%
ญี่ปุ่น     99,899    8,184    91,715     94,012      -2%
ฮ่องกง*    20,998     144    20,854     19,127       9%
เกาหลีใต้   23,024    8,814    14,210     11,327      25%
ออสเตรเลีย  17,995   12,788     5,207      6,789      -23%
เปรู      1,499    1,757     -258      -212      22%
ชิลี      1,608    3,398    -1,790     -2,374      -25%
อินเดีย    10,586   13,073    -2,487       881      382%
นิวซีแลนด์    3,022   12,624    -9,602     -7,227      33%

ภาพรวม   547,253   171,723    375,530     395,533      -5%

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ