กรมบัญชีกลาง เผยผลการใช้จ่ายสิ้นปีงบ 62 กว่า 2.92 ล้านลบ. คิดเป็น 97.65% ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.35%

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday October 15, 2019 10:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62) มีงบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว จำนวน 2,929,421 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 97.65% ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.35%

แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุนมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 501,048 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 551,111 ล้านบาท หรือคิดเป็น 90.92% ขณะที่รายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 2,428,373 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,448,889 ล้านบาท หรือคิดเป็น 99.16% ในส่วนของเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 254,854 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 255,848 ล้านบาท หรือคิดเป็น 99.60%

"จากมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ที่ 100% ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานภาครัฐมีการใช้จ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 138,858 ล้านบาท (อัตราเพิ่ม 4.98% ซึ่งเพิ่มเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และเมื่อเทียบร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าเท่ากับ 1.42% (ปี 2561 มีการใช้จ่ายภาพรวม 2,790,563 ล้านบาท คิดเป็น 96.23%)" อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 กรมบัญชีกลางมีแนวโน้มการใช้จ่ายเงินใกล้เคียงกับเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการกำกับ ติดตามผล และการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับส่วนราชการให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินได้อย่างคล่องตัวขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ