ครม.รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 64 คาดส่งสภาฯพิจารณาวาระแรก 24-25 มิ.ย.

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday May 26, 2020 15:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเห็นชอบข้อเสนอในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการจัดพิมพ์ร่างและเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อนำกลับมาเสนอให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ และหลังจากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระแรก ในวันที่ 24-25 มิ.ย.ต่อไป

โดยวันนี้ สำนักงบประมาณได้รายงานให้ ครม.ทราบว่ามีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปี 64 แล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกในช่วงวันที่ 25 มี.ค. - 8 เม.ย.63 และครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 13 - 15 พ.ค.63 โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ ตลอดจนการทำหนังสือเพื่อสอบถามความคิดเห็นไปยังหน่วยรับงบประมาณต่างๆ

สำนักงบประมาณ ได้จัดทำข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเพิ่มหน่วยรับงบประมาณในมาตรา 33 คือ งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ จำนวนทั้งสิ้น 14 แผนงาน และปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 ให้มีความถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามแบบการร่างกฎหมายตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ