ภาวะตลาดเงินบาท: ระหว่างวันแข็งค่าแตะ 30.95 ก่อนกลับมาปิดที่ 31.11 หลังมีข่าวรมว.คลังลาออก

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday September 1, 2020 17:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 31.11 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิด ตลาดเมื่อเช้าที่ระดับ 31.04/09 บาท/ดอลลาร์ หลังมีข่าวสะพัดว่านายปรีดี ดาวฉาย รมว.คลัง ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง ระหว่างวัน เคลื่อนไหวในกรอบ 30.95-31.12 บาท/ดอลลาร์

"ช่วงเช้าบาทแข็งค่าตามภูมิภาค แต่พอมีข่าว รมว.คลัง ยื่นใบลาออกมา บาทก็ทยอยอ่อนค่าต่อเนื่อง" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน มองกรอบเคลื่อนไหวของเงินบาทวันพรุ่งนี้ไว้ที่ 31.00-31.15 บาท/ดอลลาร์ โดยตลาดจับตาปัจจัยใน ประเทศเรื่องความชัดเจนเกี่ยวกับการลาออกของรมว.คลัง

 • ปัจจัยสำคัญ
 • เงินเยนอยู่ที่ 105.73 เยน/ดอลลาร์ จากเมื่อเช้าที่ระดับ 105.49/92 เยน/ดอลลาร์
 • เงินยูโรอยู่ที่ 1.1979 ดอลลาร์/ยูโร จากเมื่อเช้าที่ระดับ 1.1950/1990 ดอลลาร์/ยูโร
 • ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,305.57 จุด ลดลง 5.09 จุด, -0.39% มูลค่าการซื้อขาย 48,635.56 ล้านบาท
 • สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,490.77 ล้านบาท (SET+MAI)
 • นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยได้รับทราบมาว่านายปรีดี ดาวฉาย ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง รมว.คลัง
แต่ยังไม่ยืนยันว่าจริงหรือไม่
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอย
ตัวอ้างอิง THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Overnight Indexed Swap: OIS) นับเป็นธุรกรรมแรกของประเทศไทยนับตั้งแต่มีการเผย
แพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
 • เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า บีโอไอมุ่งส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม
การแพทย์ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้มีมาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ ที่สิ้น
สุดระยะเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและอยู่ในเกณฑ์ได้รับ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการนี้ จำนวน 50 โครงการ โดยบีโอไอได้อนุมัติไปแล้ว 42 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนรวม
11,999.5 ล้านบาท
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน ส.ค.63 พบว่า ดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 45.7
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 42.9 ในเดือนก.ค.63 โดยดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 จากทิศทางของความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นของ
เกือบทุกธุรกิจในภาคการผลิตเป็นสำคัญ นำโดยกลุ่มผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงกลุ่มผลิตยานยนต์ที่ได้อานิสงส์จากการทำโปรโมชั่น
และการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในระยะที่ผ่านมา
 • ธนาคารออมสิน ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก 3 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.63 พร้อม
กับเปิดทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อและต้องการออกจากมาตรการ สามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก โดย
ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตัวเองได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.63 นี้ จนถึงวันที่ 31 ธ.
ค.63
 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน กรณีระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้เหลือฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตน และสำหรับผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 ให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท จากที่ต้องจ่ายเดือนละ 432 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้าง
เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563
 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 883 ล้านบาท ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด
ทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชนสำหรับแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำหนดให้คนไทยทุกคนที่เดิน
ทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องเข้าพัก ณ พื้นที่ กักกันโรคแห่งรัฐทันทีเป็นเวลา 14 วัน
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)นำรายชื่อ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนจำนวน 206
รายชื่อ ยื่นญัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อนำเข้าบรรจุญัตติการพิจารณาในที่ประชุมร่วมของ
รัฐสภาแล้ว
 • นักวิเคราะห์ของบริษัทเจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค เปิดเผยว่า นักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับโอกาสมากขึ้นที่ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ จะชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่ 2
 • กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ได้ยื่นเสนองบประมาณรัฐบาลสำหรับปี 2564 ที่สูงเป็นประวัติการณ์
เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19
 • สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ Kiel Institute for the World Economy ของเยอรมนี คาดการณ์ว่า การค้าโลกน่าจะฟื้น
ตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เร็วกว่าสมัยที่ฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินโลกเมื่อปี 2551 เมื่อประเมินจากปริมาณการขนส่งซึ่งฟื้น
ตัวกลับมาอยู่ในจุดที่สมัยวิกฤติการเงินโลกต้องใช้เวลากว่า 1 ปี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ