ครม.อนุมัติการโอนสิทธิสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะลอ่าวไทย G1/48

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday September 8, 2020 18:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ ซึ่งถืออยู่ทั้งหมดในอัตรา 10% ตามสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 7/2549/75 แปลงสำรวจในทะลอ่าวไทย G1/48 ให้แก่บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด โดยอาศัยความตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และเมื่อ ครม.อนุมัติแล้ว กระทรวงพลังงานจะออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 7/2549/75 ตามแบบ ชธ/ป3/1 ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ.2555 ต่อไป

สืบเนื่องจากแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/48 อยู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนห่างจากชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม จำนวน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ผลิตปิโตรเลียมกระเหนือ ขนาด 161.14 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมกระเหนือส่วนขยาย ขนาด 10.75 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ 171.89 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่สงวนคงเหลือ (พื้นที่ที่บริษัทผู้ถือสัมปทานยังไม่ได้เข้าสำรวจ) จำนวน 56.96 ตารางกิโลเมตร

หลังจาก ครม.มีมติเมื่อวันที่ 14 พ.ย.49 อนุมัติให้สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 7/2549/75 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/48 ต่อมาได้มีการโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะในสัมปทานปิโตรเลียมระหว่างภาคเอกชนหลายครั้ง ซึ่งในครั้งนี้บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. ได้ขอโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ ในสัมปทานดังกล่าว ซึ่งถืออยู่ทั้งหมดในอัตรา 10% ให้กับบริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด โดยหลังจากวันที่ 19 พ.ค.52 ถึงปัจจุบัน มีการแจ้งโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะให้กับบริษัทในเครือเดียวกัน บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด 60% บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. 10% และ บริษัท Tap Energy (Thailand) Pty Ltd 30% แต่หลังจาก ครม.มีมติอนุมัติเรื่องนี้ บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะในสัมปทานให้กับบริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้ บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้รับโอน) 70% และ บริษัท Tap Energy (Thailand) Pty Ltd (รับทราบและยินยอมแล้ว) 30%

คณะกรรมการปิโตรเลียมในการประชุมครั้งที่ 6/2563/557 เมื่อวันที่ 28 พ.ค.63 และกะรทรวงพลังงานพิจารณาการขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมดังกล่าวแล้วเห็นว่า บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ขอรับโอนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นผู้รับสัมปทานตามที่กำหนดในมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 จึงเห็นควรอนุญาตให้บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ ซึ่งบริษัทถืออยู่ในอัตรา 10% ให้แก่บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด โดยอาศัยความตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 และมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 และให้กระทรวงพลังงานออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 7/2549/75 ตามแบบ ชธ/ป3/1 ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ.2555


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ