กบร.ออกมาตรการช่วยสายการบินขยายเวลาลดค่า Landing-Parking 50% ถึง มี.ค.

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday January 21, 2021 15:51 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กบร.ครั้งที่ 1/2564 เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระยะที่ 3 โดยให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ ระยะแรกในไตรมาส 1/64 ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.64 และให้มีการประเมินสถานการณ์ COVID - 19 เป็นรายไตรมาส และหาสถานการณ์ COVID - 19 ยังคงอยู่ ให้ใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบให้แก่สายการบินต่อไปเป็นรายไตรมาส

มาตรการดังกล่าว ได้แก่ มาตรการด้านการลดค่าใช้จ่ายของสายการบินมี 4 มาตรการ ดังนี้

1. บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. และ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) ลงอัตราร้อยละ 50 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

2. ทอท. และ ทย. ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking charge) ให้แก่สายการบินที่ทำการหยุดให้บริการชั่วคราว

3. ทอท. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ลงอัตราร้อยละ 50 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

4. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service Charge) ลงในอัตราร้อยละ 50 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และลดลงในอัตราร้อยละ 20 สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

มาตรการทางการเงิน ประกอบด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ขยายระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Terms) ค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ จาก 15 วันเป็น 90 วัน

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบร.ได้สั่งการให้ กพท.รวบรวมข้อมูลและนำเสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากการดำเนินมาตรการช่วยเหลือในส่วนของ ทย. และ บวท. ต่อไป

รมว.คมนาคม กล่าวว่า กบร. ยังได้สั่งการให้ กพท. พิจารณาจัดทำร่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ... ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าอากาศยานของผู้ขออนุญาตประกอบการการบินพลเรือนมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ (FAA) หรือสำนักงานความปลอดภัยด้านการบินยุโรป (EASA) โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และนำเสนอ กบร. พิจารณาต่อไป

รวมถึง ให้ความเห็นชอบเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) ซึ่งคณะอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับได้พิจารณาแล้วโดยให้นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการการบินพลเรือน ช่วยพิจารณาทบทวนเงื่อนไขให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย โดยถือว่า กบร. ได้เห็นชอบในการปรับปรุงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขมาตรฐานต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ