สบน.ชี้สถานภาพ KTB เป็นรัฐวิสาหกิจตามพ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะ

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday January 21, 2021 16:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ชี้แจงตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือการตอบข้อหารือของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เกี่ยวกับสถานภาพของธนาคารกรุงไทย (KTB) ตามพ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามสื่อสาธารณะว่า ธนาคารกรุงไทยมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจนั้น เนื่องจากบทนิยามรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 4 (ข) ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ กำหนดว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ก) (องค์การของรัฐบาล ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน 50%

ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าธนาคารกรุงไทย เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะถือหุ้นจำนวน 55.07% ของทุนทั้งหมด ธนาคารกรุงไทย จึงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ข) ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ

อย่างไรก็ดี การตอบข้อหารือดังกล่าว เป็นการให้ความเห็นต่อสถานภาพของธนาคารกรุงไทย ตามขอบเขตและบทนิยามของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะเท่านั้น

ส่วนสถานภาพของธนาคารกรุงไทย ตามกฎหมายฉบับอื่น จะเป็นไปตามขอบเขตและบทนิยามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตและบทนิยามของรัฐวิสาหกิจ ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตในการบังคับใช้ที่ต่างกัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ