เปิด 14 รายชื่อว่าที่กรรมการกสทช. "ฐากร"หลุด เตรียมเสนอสว.คัดเหลือ 7 คน

ข่าวเศรษฐกิจ Friday January 22, 2021 12:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ กสทช. ทั้ง 7 ด้าน จำนวน 14 คน ดังนี้

1.ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 2 คน คือ

(1) นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้

(2) พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์

2.ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 คน คือ

(1) ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต

(2) นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร

3.ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 2 คน คือ

(1) รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร

(2) นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ

4.ด้านวิศวกรรม จำนวน 2 คน คือ

(1) นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

(2) นายอานนท์ ทับเที่ยง

5.ด้านกฏหมาย จำนวน 2 คน คือ

(1) นายจิตรนรา นวรัตน์

(2) ร้อยโท ดร. ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ

6.ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 คน คือ

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภักดี มะนะเวศ

(2) ศาสตราจารย์อารยะ ปรีชาเมตตา

7.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน 2 คน คือ

(1) พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์

(2) นายต่อพงศ์ เสลานนท์

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 6 ที่จะเป็นกรรมการ กสทช. ให้ได้จำนวนสองเท่าของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในแต่ละด้าน เพื่อให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดทำรายชื่อผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกและเสนอบัญชีรายชื่อพร้อมประวัติและเอกสารหลักฐานของบุคคลดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่คัดเลือกเสร็จ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกต่อไป ตามมาตรา 15 และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ