ครม.เห็นชอบเพิ่มช่องทางยื่นคำขออนุญาต-แจ้งผลขายสุรา,ยาสูบ,ไพ่ผ่านออนไลน์

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday January 26, 2021 16:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมฯ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2560 กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) และอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเพิ่มช่องทางการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ยื่นคำขอกับเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการ 1) ยื่นคำขอ 2) แจ้งผลการตรวจสอบคำขอ 3) แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ 4) การส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และ 5)การแจ้งผลการพิจารณาคำขอ สำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ในลำดับต่อไป จะส่งร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ