อนุทิน ไฟเขียวแผนก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ-ทิศตอ.สนามบินสุวรรณภูมิ

ข่าวเศรษฐกิจ Monday May 24, 2021 14:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแผนดำเนินงาน (Action Plan) การเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามที่ ทอท. นำเสนอ ซึ่งประกอบด้วย การดำเนินงาน 5 ส่วน ประกอบด้วย

1.การศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย IATA ซึ่งเป็นการศึกษาในส่วนของการคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศ ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมกับเสนอแนวทางเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 10 มี.ค. -7 มิ.ย. 64

2.การศึกษาเพิ่มขีดความสามารถของ ทสภ. โดย ICAO ซึ่งเป็นการศึกษาด้านกฎระเบียบและมาตรฐานด้านการบิน จะใช้เวลาประมาณ 9 เดือน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมิ.ย. 64 และแล้วเสร็จในเดือนก.พ. 65

3.งานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลัก หลังที่ 1 ด้านทิศตะวันออก (East Expansion) จะใช้เวลา 29 เดือน เริ่มงานก่อสร้างเม.ย. 65 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส.ค. 67

4.โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ใช้เวลา 30 เดือน เริ่มก่อสร้าง ม.ค. 66 ก่อสร้างแล้วเสร็จ มิ.ย. 68

5.งานก่อสร้างส่วนต่อขยาย West Expansion อยู่ระหว่างรอความจัดเจนจากผลการศึกษาของ IATA และ ICAO

"ประธานในที่ประชุม มีข้อสั่งการว่า แม้ที่ประชุมจะได้อนุมัติ Action Plan การเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตาม ทอท.เสนอ แต่ขอให้เร่งดำเนินการเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยเฉพาะกรณี ICAO ที่ขณะนี้ติดปัญหาการจัดทำสัญญาโดยให้ ทอท. เร่งปรึกษาทั้งกรมบัญชีกลาง และสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อหาทางจัดทำสัญญาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ และดำเนินการได้เร็วที่สุด เพื่อจะได้ข้อมูลทั้งจากการศึกษาของ IATA และ ICAO มาประกอบการทำแผนแม่บทฉบับทบทวน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป" น.ส.ไตรศุลี กล่าว

นอกจากนี้ ได้รับทราบการดำเนินการของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ ทอท.เร่งจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ฉบับ Revisit โดยการจัดจ้างสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เข้ามาศึกษาและทำข้อเสนอแนะแผนแม่บท และให้กระทรวงคมนาคมและ ทอท. นำเสนอแผนแม่บทฉบับ Revisit ต่อนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาก่อน การลงทุนตามแผนดังกล่าว

พร้อมกับ ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 กรณีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion) ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ ทอท. นำข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. เข้าไปประกอบการพิจารณาตามแผนการลงทุน เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ ทอท. ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ