ธพส.เตรียมเปิดประมูลส่วนขยายศูนย์ราชการโซน C เฟส 2 ราคากลาง 4,486.47 ลบ.

ข่าวเศรษฐกิจ Friday November 26, 2021 17:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธพส.เตรียมเปิดประมูลส่วนขยายศูนย์ราชการโซน C เฟส 2 ราคากลาง 4,486.47 ลบ.

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เดินหน้าเปิดประมูลการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C พร้อมมั่นใจขั้นตอนการ e-bidding ชัดเจน โปร่งใสทุกขั้นตอน ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. ผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เปิดเผยว่า ธพส. ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C โดยแบ่งออกเป็น 2 เฟส และได้มีการเตรียมตัวเพื่อเปิดประมูลงานก่อสร้างในเฟสที่ 2 โดยใช้ TOR ฉบับเดียวกันกับเฟสที่ 1

ธพส.เตรียมเปิดประมูลส่วนขยายศูนย์ราชการโซน C เฟส 2 ราคากลาง 4,486.47 ลบ.

และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลการก่อสร้างจำนวนมากเช่นเดียวกันกับในเฟสที่ 1 เพราะ ธพส. ยึดมั่นแนวปฏิบัติในการเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การันตีได้จากล่าสุดในปี 2564 เราได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA อยู่ในระดับ A

โครงการนี้ตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนเนื้อที่ 81 ไร่ ประกอบด้วย 4 อาคาร บนฐานรากเดียวกัน มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 660,000 ตารางเมตร ซึ่งจะมีหน่วยงานราชการจำนวน 12 หน่วยงานย้ายเข้ามาใช้พื้นที่ เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศาลปกครองสูงสุด เป็นต้น

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 เฟส ประกอบด้วย เฟสที่ 1 อาคารด้านทิศเหนือ และเฟสที่ 2 อาคารด้านทิศใต้ โดยมีระยะเวลาห่างกัน 12 เดือน

เฟสที่ 1 อาคารด้านทิศเหนือ ราคากลาง 6,729.900 ล้านบาท กำหนดยื่นข้อเสนอ e-bidding ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 มีผู้รับเอกสารการประมูล 5 ราย ได้แก่

1. บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD)

2. บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC)

3. บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC)

4. บมจ.พาวเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE)

5. บมจ.ช. การช่าง (CK)

มีผู้ยื่นเสนอราคา 3 ราย ได้แก่

1. STEC

2. ITD

3. SYNTEC

โดยผู้ชนะการประมูล คือ STEC ราคา 6,245.697 ล้านบาท และได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เฟสที่ 2 อาคารด้านทิศใต้ ราคากลาง 4,486.466 ล้านบาท โดย ธพส. ได้ลงประกาศเพื่อให้ผู้สนใจวิจารณ์ TOR ระหว่างวันที่ 20 ต.ค.64 ถึงวันที่ 23 พ.ย.64 ซึ่งแสดงความโปร่งใสได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกรมบัญชีกลางกำหนดให้รับฟังคำวิจารณ์เพียงแค่ 3 วันเท่านั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน e-bidding ของกระทรวงการคลัง

สำหรับ TOR ที่ใช้ในการประมูลทั้ง 2 เฟส ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเหมือนกัน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างอาคารที่ใช้ฐานรากเดียวกัน เพียงแต่แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 เฟส โดยคณะกรรมการตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนด TOR ของโครงการนี้มาโดยตลอด จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีการล็อกสเปคอย่างแน่นอน

ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C มีความก้าวหน้าภาพรวมการก่อสร้างโครงการไปแล้วกว่า 13.84% โดยแบ่งเป็น งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (ชั้น B2, B1 และชั้น 1) 88.65%, งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่จอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) และงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารทรงกลม 100% และงานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ 1.76% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.64) เป็นไปตามแผนทุกงาน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ