ครม.เห็นชอบขยายเวลาดำเนินการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินอีก 3 ปี ถึง 7 มิ.ย.68

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday May 24, 2022 18:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?. ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

โดยสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เป็นการแก้ไขบทบัญญัติในการยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) โดยให้ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 3 ปี จากเดิม "ให้ยุบเลิกเมื่อพ้นวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565" เป็น "ให้ยุบเลิกเมื่อพ้นวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2568" โดยกำหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป [เดิม "ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป" (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565)]

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีความต่อเนื่องในการดำเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างทั่วถึง และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ตามอำนาจหน้าที่ได้ต่อไปในระหว่างที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ