รมว.คมนาคมสั่ง ขสมก.เร่งทำ Action Plan แผนฟื้นฟูฯฉบับใหม่

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday July 5, 2022 09:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/แผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีข้อสั่งการให้ ขสมก. ดำเนินการจัดทำ Action plan แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยจัดลำดับความสำคัญ Priority และจำแนกเป็นระยะๆ Phasing ให้มีความชัดเจนเน้นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในเชิงบวก โดยอาจให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียThird Party หรือ Influencer เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และเป็นแรงผลักดัน ในการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ ผู้แทน ขสมก. ได้นำเสนอแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ(BMTA Moving Plan) โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์การยุคใหม่เพื่อการเดินทางที่สร้างความพอใจให้กับทุกคน ภายใต้คอนเซปต์ B : Better พอใจ M : Modern ใหม่ T : Transport เดินทาง และ A : for All เพื่อทุกคน ประกอบด้วย ประเด็นการจัดทำแผนฟื้นฟู 6 ด้าน ได้แก่

1.สภาพรถโดยสาร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาซ่อมบำรุงรถโดยสาร การจัดหารถโดยสารที่มีขนาดเหมาะสมมาให้บริการ การปรับปรุงสภาพรถ (Refurbish) ให้พร้อมใช้บริการ และการเปลี่ยนรถโดยสาร (Conversion) เป็นรถพลังงานไฟฟ้า

2.ระบบบริหารจัดการ โดยการบริหารต้นทุนการจัดเก็บค่าโดยสาร การปรับเส้นทางเดินรถให้มีความสอดคล้องกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้า การรับสมัครพนักงานที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบพนักงานประจำและพนักงานสัญญา การปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ การจัดทำแผนดำเนินงานที่มีส่วนร่วมจากหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้งการสร้างการยอมรับการเป็นองค์กรบริการสาธารณะที่มุ่งเน้นการให้บริการ

3.ภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเปิดให้ประชาชนแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการใช้บริการ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับบุคคลากรในองค์การเพื่อเสริมสร้างเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์การ

4.เทคโนโลยี โดยการมุ่งเน้นการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา Applicationของ ขสมก. การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและผู้โดยสาร (Customer Persona) และการเร่งเพิ่มสัดส่วนการใช้งานบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

5.แหล่งรายได้อื่น โดยการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายรายเดือน และเร่งรัดการเพิ่มรายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น อู่บางเขน อู่มีนบุรี เป็นต้น

6.แหล่งเงินทุน โดยมีรูปแบบการจัดหารถที่มีความหลากหลายเช่น การซื้อ การเช่า การจ้างวิ่ง การให้บริการของรถร่วมบริการ การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม (PPP) ซึ่ง ขสมก. จะได้เร่งจัดทำรายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ