(เพิ่มเติม) กพช.ไฟเขียว PTT จัดหา LNG สัญญาระยะยาวอีก 1 ล้านตัน/ปีเสริมความมั่นคงพลังงาน

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday July 6, 2022 15:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

(เพิ่มเติม) กพช.ไฟเขียว PTT จัดหา LNG สัญญาระยะยาวอีก 1 ล้านตัน/ปีเสริมความมั่นคงพลังงาน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบให้ บมจ.ปตท. (PTT) จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สัญญาระยะยาวปริมาณ 1 ล้านตัน/ปี เพิ่มเติมจากสัญญาระยะยาวที่มีการลงนามแล้ว 5.2 ล้านตัน/ปี

พร้อมทั้งรับทราบในรายละเอียดสาระสำคัญการจัดหา LNG ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะไปดำเนินการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือ เร่งดำเนินการต่อไป เพื่อจัดหาก๊าชธรรมชาติให้เพียงพอในระยะยาว และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้กำกับดูแลให้ราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพช. กำหนด

และให้ PTT นำสัญญาซื้อขาย LNG สัญญาระยะยาวเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวว่า ในการจัดหาก๊าซ LNG มีหลักการและเหตุผลในการประเมินไว้ล่วงหน้าทั้งความเสี่ยงของราคา ปริมาณการนำเข้า คาดการณ์ว่าในระยะยาวอาจจะมีผลกระทบกับประเทศไทย ดังนั้น การตกลงจัดหาซื้อก๊าซไว้ล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์กับประเทศในอนาคต ซึ่งข้อเสนอการจัดหาก๊าซ LNG ของ PTT เป็นการลดความเสี่ยงในการจัดหา LNG ในอนาคต และเป็นส่วนสำคัญที่จะเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ฝากให้ กกพ. ได้ติดตามผลกระทบต่อราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานในประเทศในอนาคต เพราะการนำเข้าก๊าซจะเกิดขึ้นในปี 69 ในขณะที่ความผันผวนด้านราคาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจจะสิ้นสุดลงแล้ว หรืออาจจะมีต่อไปก็ได้ ดังนั้นจะเสี่ยงไม่ได้ โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ การแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมทั้งขอให้ กกพ. กำกับดูแลการจัดหา LNG ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี

นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ด้านพลังงานขณะนี้ว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักการ ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการ กพช. ก็ดำเนินงานด้วยดีมาโดยตลอด

สิ่งที่สำคัญคือความเข้าใจ ความไว้วางใจ โดยขอให้ทุกคนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางสื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจ มีเหตุผลในการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญในวันนี้คือการขับเคลื่อนไปสู่การประหยัดพลังงานที่ต้องมีรูปแบบการประหยัดพลังงานที่จะเกิดผลตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และส่งผลกับประชาชน ซึ่งประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยกันประหยัดพลังงานด้วย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุม กพช. ได้มีมติเห็นชอบให้ PTT จัดหา LNG สัญญาระยะยาว ปริมาณ 1 ล้านตัน/ปี เพิ่มเติมจากสัญญาระยะยาวที่มีการลงนามแล้ว 5.2 ล้าน/ต่อปี โดยนำต้นทุนการจัดหารวมเข้าไปคำนวณเฉลี่ยในราคา Pool โดยจะเริ่มส่งมอบ LNG ตั้งแต่เดือนมกราคม 69 เป็นระยะเวลา 15-20 ปี

ปัจจุบันสถานการณ์พลังงานมีความผันผวนค่อนข้างมาก มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากการพัฒนาโครงการผลิต LNG แหล่งใหม่และการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยมีปริมาณจำกัด ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังมีความยืดเยื้อ รวมถึงความไม่สงบทางการเมืองในประเทศเมียนมา ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลให้ประเทศมีการผลิตและจัดหาก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลง

โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีการจัดหา Spot LNG เข้ามาเป็นจำนวนมาก และราคาของ Spot LNG มีราคาสูงและผันผวน ดังนั้นที่ประชุม กพช. จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดหา LNG เพิ่มเติมจากสัญญาระยะยาวแทนการจัดหา Spot LNG เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด Spot LNG ประกอบกับประเทศไทยยังต้องมีการจัดหา LNG เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ