ครม.เคาะมาตรการภาษีสนับสนุนอุตสาหกรรมรถ EV พร้อมลดภาษีป้ายทะเบียน

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday July 26, 2022 10:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานในวันนี้จะพิจารณามาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพิ่มเติม ได้แก่

 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างประกาศยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาการลดภาษีประจำปี สำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ...

นอกจากนั้น ยังมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่

 • ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ...มาตราการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม)
 • โครงการสลากการกุศล
 • กระทรวงพลังงาน ขอเพิ่มวงเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย (กฟผ.)
 • กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2565-2570
 • กระทรวงยุติธรรม ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเป็นเงินราชการลับ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ในโครงการสืบสวนหาข่าว ปราบปราม และขยายผลการจับกุม เครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ และโครงการสืบสวนขยายผล ข่าวกรองยาเสพติดเชืงลึกของเครือข่ายยาเสพติดอาญชากรรมข้ามชาติ

และ โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลาย เครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

 • คณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณเงินราชการลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • กระทรวงศึกษาธิการ ขอปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพ สถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขออนุมัติดำเนินโครงการลงทุนรายการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

รวมทั้ง ครม.ยังจะพิจารณาวาระจรเพิ่มเติม เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งที่ 19 ด้วย

นอกจากนี้ มีรายงานว่า ที่ประชุม ครม.จะพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการโครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัยจำนวน 9 คัน ไปใช้ในโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการให้หน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการโครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย 5 คัน ไปใช้ในภารกิจโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (แห่งใหม่) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 14.28 ล้านบาท

 • รายงานการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม โดยเฉพาะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ช่วยผู้ประกอบการโรงแรมในช่วงสถานการณ์โควิด-19

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ