ครม. เห็นชอบโครงการเมืองต้นแบบศิลปวัฒนธรรมสงขลา กระตุ้นท่องเที่ยว-สร้างรายได้ชุมชน

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday September 6, 2022 15:51 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City: Songkhla Old Town) ในนามรัฐบาล วงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2570 จำนวน 60 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีนโยบายที่จะผลักดันและส่งเสริมงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม (Culture Smart City) เนื่องจากบริเวณเมืองเก่าและบริบทโดยรวมของเมืองสงขลา มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน ทั้งสถาปัตยกรรม ถนน อาคารบ้านเรือนทางประวัติศาสตร์ และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ยังคงมีกลิ่นอายของชุมชนที่ยังเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ย่านการค้าสมัยโบราณที่มีอายุมากกว่า 200 ปี

"สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางกายภาพ และเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ นับเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็นเมืองต้นแบบด้านวัฒนธรรม ที่สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเมืองและชุมชนในอนาคตได้" น.ส.ทิพานัน กล่าว

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ จ.สงขลา จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น การเปิดตลาดนัดศิลปวัฒนธรรม การจัดงานศิลป์สุวรรณภูมิ เป็นต้น ส่งผลให้ จ.สงขลา มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ จ.สงขลา เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 100 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น การให้งบประมาณเพื่อผลักดันเมืองต้นแบบนี้ จึงคุ้มค่าและต่อยอดได้อีกหลายมิติ

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ จะมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ตามรอยประวัติศาสตร์ศิลป์สุวรรณภูมิสงขลาเมืองเก่า สู่การเป็นเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม, การจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น New Gen Connected Art and Culture Festival, กิจกรรมส่งเสริม Soft Power ในระดับนานาชาติ ณ Songkhla Pavilion นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี และการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ Treasure Thailand รูปแบบของการให้บริการออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ มีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นของการบูรณาการ่วมมือการผลักดันประเด็น Soft Power และการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ โดย ครม. ได้เสนอแนะให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำขั้นตอนกระบวนการในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการที่ชัดเจน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดไปสู่จังหวัดอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ประกอบกับในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย มีหลายจังหวัดที่มีพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ และสามารถพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบได้

ดังนั้น จึงเห็นควรให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่สำคัญและมีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัด ทั้งในมิติเชิงวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบริบทแวดล้อมที่สำคัญอื่น เพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูล และหาแนวทางในการส่งเสริมและผลักดันพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพให้เป็นเมืองต้นแบบของแต่ละภาคต่อไป

ขณะเดียวกัน เห็นควรให้กระทรวงวัฒนธรรม หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเดิมของกระทรวงวัฒนธรรม หรือแอปพลิเคชันของหน่วยงานอื่นที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เช่น TAGTHAI (ทักทาย) และแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานครอบคลุมในทุกมิติ และลดภาระงบประมาณในการจัดทำแอปพลิเคชันใหม่ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ