ปลัดมท. สั่งผู้ว่าฯ จัดทำข้อสงวน-ข้อยืดหยุ่น CPTPP เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 8, 2022 16:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายสุทธพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดเร่งดำเนินการจัดทำข้อสงวน ข้อยืดหยุ่น และ/หรือ ระยะเวลาปรับตัวของไทย ในการรับพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความตกลงที่ครอบคลุม และก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership : CPTPP) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด หรือกลไกภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมขอบเขตความตกลงฯ ดังกล่าว ตามที่จังหวัดเห็นสมควร โดยให้ส่งความเห็นมายังกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 15 กันยายนนี้

ทั้งนี้ นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานจัดประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอ ข้อยืดหยุ่น และ/หรือ ระยะเวลาปรับตัวของไทย ในการรับพันธกรณี CPTPP โดยมีมติให้จังหวัดจัดทำรายงานข้อสงวนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่มีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เป็นประธาน ซึ่งได้มีมติมอบหมายหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกรอบการเจรจา CPTPP ของไทย โดยขอความร่วมมือให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดำเนินการจัดทำข้อสงวนฯ ในการรับพันธกรณี CPTPP พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการหารือ ประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น และชี้แจงข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดำเนินการ

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งความรับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลความตกลงที่ครอบคลุม CPTPP กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง ศึกษาด้านการค้าสินค้า การลงทุน การค้าบริการข้ามพรมแดน ส่วนกรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาด้านสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การพัฒนา และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ