คลังเผยดัชนีเชื่อมั่นอนาคตศก.ภูมิภาคก.ย.ดีขึ้นถ้วนหน้า จับตาอุทกภัย

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 29, 2022 14:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

คลังเผยดัชนีเชื่อมั่นอนาคตศก.ภูมิภาคก.ย.ดีขึ้นถ้วนหน้า จับตาอุทกภัย

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเศรษฐกิจ) สูง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนก.ย. 65 ดีขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลในภาคการจ้างงานและการลงทุนใน กทม. และปริมณฑล

  • ภาคใต้

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 78.8 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคการจ้างงานในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวประเภทโรงแรม

  • ภาคตะวันออก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 75.8 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น จากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย และในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมจากคู่ค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

  • ภาคเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 70.9 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และในภาคอุตสาหกรรม จากยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการขยายโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 69.7 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าประเทศผ่านชายแดนเพิ่มขึ้น และในภาคลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ มีการขยายธุรกิจของตนเพิ่มขึ้น

  • ภาคตะวันตก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 68.2 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากผลประกอบการของธุรกิจภาคบริการเพิ่มขึ้น จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มกำลังการผลิต

  • ภาคกลาง

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 58.9 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่องและในภาคอุตสาหกรรม จากยอดคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ของภาคกลาง มีความกังวลต่อการเกิดอุทกภัยในอนาคต

  • กทม. และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 53.5 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคเกษตร เนื่องจากผลผลิตทางเกษตรจะเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และในภาคอุตสาหกรรม จากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในภาคการจ้างงานและภาคลงทุนของ กทม. และปริมณฑล ยังชะลอตัว เนื่องจากความกังวลต่อราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่อยู่ในระดับสูง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ