คมนาคม ยังไม่สรุปค่าโดยสารรถแท็กซี่ หลังสมาคมฯ เสนออัตราใหม่ นัดถกอีก 9 พ.ย.

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday October 19, 2022 16:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนเข้าหารือคณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ และได้มอบหมาย ให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่สมาคมแท็กซี่ได้ขอปรับอัตราค่าโดยสาร ขบ. ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่จากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค สำนักสภาองค์กร ของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผู้แทนภาคประชาชน และคณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค (Core CPI) และคำนึงถึงความเป็นธรรมกับประชาชนผู้ใช้บริการ

โดย TDRI ร่วมกับ ขบ. ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารที่สอดคล้องกับข้อสรุปของการประชุม และนำเสนออัตราค่าโดยสารดังกล่าวในการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาคมแท็กซี่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565

ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่ยังไม่เห็นด้วยกับอัตราโดยสารที่เสนอ และคณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่ได้นำเสนออัตราค่าโดยสารใหม่ในที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระจนเกินไป และไม่เกินกรอบที่กระทรวงฯ กำหนด ปี 2560

ดังนี้

  • กิโลเมตรที่ 0 - 2 รถเล็ก 40 บาท รถใหญ่ 45 บาท
  • กิโลเมตรที่ 3 - 10 รถเล็ก 8 บาท รถใหญ่ 8.50 บาท
  • กิโลเมตรที่ 11 - 20 รถเล็ก 9 บาท รถใหญ่ 9.50 บาท
  • กิโลเมตรที่ 21 - 40 รถเล็ก 10 บาท รถใหญ่ 10.50 บาท
  • กิโลเมตรที่ 41 - 60 รถเล็ก 11 บาท รถใหญ่ 11.50 บาท
  • กิโลเมตรที่ 61 ขึ้นไป รถเล็ก 12 บาท รถใหญ่ 12 บาท
  • การเคลื่อนตัวผิดปกติวิสัย 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง ปรับเป็น 3 บาท/นาที
  • การจ้างผ่านท่าอากาศยานให้เรียกเก็บเพิ่ม รถเล็ก 75 บาท รถใหญ่ 95 บาท
  • การจ้างผ่านศูนย์การสื่อสารหรือระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บเพิ่ม 35 บาท

ทั้งนี้ ขบ. จะนำอัตราค่าโดยสารที่คณะกรรมการ 4 สมาคมเสนอในที่ประชุม ไปสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป และจะมีการติดตามความคืบหน้าร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ