เลิกสิทธิพิเศษ KTB จากนี้ต้องวางหลักประกันสัญญาหน่วยงานรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday December 6, 2022 12:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานราชการทุกแห่ง เพื่อแจ้งผลการวินิจฉัยสถานภาพของธนาคารกรุงไทย (KTB) ว่า ไม่ได้ถือเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เมื่อทำสัญญากับหน่วยงนภาครัฐจะต้องวางหลักประกัน ไม่ได้รับยกเว้นเหมือนกับหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน หรือ รัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ระบุว่า ตามกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยที่แก้ไขเพิ่มเติม และพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และ KTB เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้น 55.07% ซึ่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯไม่ได้เป็นส่วนราชการ และไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ จึงส่งผลให้ KTB ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัดที่เป็นรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ดี เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างและให้หน่วยงานของรัฐที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ จึงอนุมัติผ่อนผันการวางหลักประกันสัญญาสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ได้มีการเซ็นสัญญากับ KTB ก่อนมีการแจ้งสถานภาพในครั้งนี้ให้ดำเนินการตามสัญญาต่อไปได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ