กนอ.มอบ "ธงขาวดาวเขียว" 127 โรงงาน ธรรมาธิบาลสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม

ข่าวเศรษฐกิจ Sunday January 29, 2023 17:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กนอ.มอบ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เป็นโครงการส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อันเป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชน ผู้ประกอบการ ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

โดยมอบธงที่มีสัญลักษณ์ดาวสีเขียว ให้แก่โรงงานที่มีผลการประเมินการดำเนินงานใน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐาน ซึ่งต้องอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม ขณะที่การมอบธงสัญลักษณ์ดาวสีทองนั้น จะให้โรงงานที่มีผลการประเมินได้ตามมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับโรงงานที่รักษาระดับการบริหารจัดการที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และขยายการดำเนินโครงการไปยังนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2550-2565 มีโรงงานที่เข้าร่วมการตรวจประเมินในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 2,710 โรงงาน

นายวีริศ กล่าวว่า สำหรับปี 2565 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีผลการประเมินการบริหารจัดการ และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม (ธงขาวดาวเขียว) จำนวน 127 โรงงาน ใน 32 นิคมอุตสาหกรรม ขณะที่โรงงานซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม 6 ปีต่อเนื่อง (ธงขาวดาวทอง) จำนวน 29 โรงงาน ใน 8 นิคมอุตสาหกรรม โดยมีพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

"กนอ. มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้การยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว สร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม ตลอดจนสร้างการยอมรับจากทุกภาคส่วนในระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมอยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" นายวีริศ กล่าว

นายวีริศ กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม มุ่งมั่นในการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนวิสัยทัศน์ "นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน" กนอ.จึงมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่โรงงานที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยยอดเยี่ยมต่อเนื่อง (ธงขาวดาวทอง) โดยได้รับการลดหย่อนค่าบริการอนุญาตด้านการใช้ที่ดินและประกอบกิจการ และด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี 50% ต่อ 1 คำขอ

อย่างไรก็ตาม ใบประกาศเกียรติคุณโรงงานธงขาวดาวทองที่ได้รับนั้น ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันประกาศ โดยมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ