เปิดค่าใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ. 66 ใช้อะไรได้บ้าง

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday February 2, 2023 17:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เปิดค่าใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ. 66 ใช้อะไรได้บ้าง

น.ส.วารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง รายงานผลการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน/ ร้านค้า ที่รับชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2566 ดังนี้

     สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ                จำนวนเงิน (ลบ.)

1.วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย                     6,130.01
- การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (200-300 บาท/คน/เดือน)         3,542.76
- มาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะม.ค.66 (200 บาท/คน/เดือน)  2,587.25
2.วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม                            195.66
3.วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า                         23.01
4.วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด                         6.85
5.วงเงินค่าโดยสารรถไฟ                              16.16
                รวมจำนวนเงิน (1)               6,371.69

สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money)         จำนวนเงิน (ลบ.)
1 มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า                           180.07
2.มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา                          17.64
3.มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563        215.59
               รวมจำนวนเงิน (2)                 413.31
          รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น (1) + (2)                6,785.00

ขณะเดียวกัน กรมบัญชีกลาง เผยกำหนดการเบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่หน่วยงาน และร้านค้า ที่รับชำระค่าสินค้าและ บริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

*ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

1. วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาท/เดือน

2. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 66)

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน
 • ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาท/เดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่

ในเขต กทม. และปริมณฑล)

*ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

1. เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

2. เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาท/เดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

*ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท/เดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับ

เงินเบี้ยความพิการ)

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังสามารถใช้บัตรฯ ต่อไปได้ตามปกติ จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศให้ เริ่มใช้บัตรประชาชนแทน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ