ธปท.คาดสถาบันการเงินทำแผนรองรับกรณีเกิดโรคระบาดเสร็จในมี.ค. 52

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday April 16, 2008 15:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติของธนาคารพาณิชย์ในการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องกรณีการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง โดยคาดหวังว่าสถาบันการเงินจะจัดเตรียมแผนฯดังกล่าวแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2552
"ธนาคารแห่งประเทศไทย ตระหนักว่า โรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆมีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดสู่คนเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินจึงได้ออกแนวปฎิบัติฯเพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีดังกล่าว" เอกสารระบุ
ธปท.ได้กำหนดข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน ได้แก่ ควรกำหนดระยะเวลาหยุดดำเนินงานที่ยอมรับได้และกลยุทธ์การเรียกคืนการดำเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติสำหรับแต่ละธุรกรรมงานที่เหมาะสม ผู้บริหารสถาบันการเงินควรกำหนดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินและการบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมทั้งแผนรองรับการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง โดยคำนึงถึงความสอดคล้องนโยบายการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิตอย่างต่อเนื่อง และการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
สถาบันการเงินควรวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางธุรกิจต่อการหยุดชะงักของธุรกรรมงานที่สำคัญ กำหนดเป้าหมายการเรียกคืนการดำเนินงานให้กลับสู่สภาวะปกติสำหรับแต่ละธุรกรรมงานที่เหมาะสม จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนและลำดับขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารอย่างชัดเจน เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังกำหนดอีกว่าเมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงขึ้น ธปท.จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินสำหรับกรณีจำเป็นในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาสภาพคล่อง การชำระเงิน การจัดการธนบัตร การเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและติดต่อสื่อสาร ฯลฯ โดยธปท.จะแจ้งรายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือให้สถาบันการเงินทราบทันทีเมื่อเกิดการระบาดขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ