รัฐบาล จ่อเพิ่มงบรายจ่ายปี 67 อีก 1.3 แสนล้านเป็น 3.48 ล้านลบ.ภายใต้คาดการณ์ GDP โต 2.7-3.7%

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 14, 2023 12:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ แถลงว่าการประชุม 4 หน่วยงานหลักทางการเงินการคลัง ประกอบด้วย สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันนี้ได้ทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3,480,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130,000 ล้านบาท จากเดิม 3,350,000 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2567-2570) ฉบับทบทวน ที่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 ก.ย.66

วงเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว มาจากประมาณการรายได้เพิ่มขึ้น 30,000 ล้านบาท จะนำไปใช้จ่ายเป็นเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และประมาณการขาดดุล เพิ่มขึ้น 100,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินการตามนโนยายสำคัญของรัฐบาล และเพื่อดำรงสัดส่วนทางการคลังต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง

วงเงินที่ทบทวนใหม่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท) จำนวน 295,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% โดยเป็นประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ 2,787,000 ล้านบาท และ เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 693,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (695,000 ล้านบาท) จำนวน 2,000 ล้านบาท หรือลดลง 0.3% ภายใต้สมมติฐานทางเศรษฐกิจในปี 67 ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 2.7-3.7% และอัตราเงินเฟ้อ 1.3-2.3%

ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังคงเป็นการดำเนินนโยบายขาดดุลงบประมาณ เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่าง ๆ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมทั้งเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาแรงงานที่ตรงกับความต้องการของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา

สำนักงบฯ จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 18 ก.ย.66 และให้ทุกกระทรวงทำคำของบประมาณกลับมาส่งสำนักงบฯ ภายในวันที่ 6 ต.ค. และทางสำนักงบฯ จะขอเวลา พิจารณา 35 วันก่อนที่นำเข้าสู่ที่ประชุมสภา และคาดว่าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ในวันที่ 17 เม.ย.67


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ