ครม. อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ข้ามปี ค่าเช่าที่ดิน EECi จ.ระยอง

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday November 28, 2023 16:56 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าเช่าที่ดิน EECi อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ตามความเห็นของสำนักงบประมาณให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จากวงเงินที่ ครม.อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันไว้เดิม 22.91 ล้านบาท เป็น 29.42 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

โดยให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไปจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รองรับตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปีให้ครบวงเงินตามสัญญาต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานว่า

ภายหลังจากที่ ครม. วันที่ 11 ตุ.ค.65 มีมติ วศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าเช่าที่ดิน EECi วงเงินรวมทั้งสิ้น 22.91 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดิน 1.03 ล้านบาท และค่าบริการส่วนกลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 21.88 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 [อัตราค่าบริการส่วนกลาง รวม 5 ปี รวมวงเงินทั้งสิ้น 21.88 ล้านบาท (ปีละ 4.37 ล้านบาท) โดยเป็นการเช่าพื้นที่สำหรับโครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ (สนามทดสอบฯ) ภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง วศ. ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับ บมจ. ปตท. เรียบร้อยแล้ว

บมจ. ปตท. (PTT) ได้เรียกเก็บค่าบริการส่วนกลางงวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 จำนวน 4.37 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 306,383.81 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,68 ล้านบาท ซึ่ง วศ. ไม่สามารถชำระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ได้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมกับค่าบริการส่วนกลางในรายการค่าเช่าที่ดิน EECi ซึ่งเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ ครม.อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 11 ต.ค.65 ทั้งนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าบริการส่วนกลางของพื้นที่ 26 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1.53 ล้านบาท (ปีละ 306,383.81 บาท)

ในระหว่างการก่อสร้างสนามทดสอบฯ ระยะที่ 1 พบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีน้ำไหลหลากปริมาณมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสนามทดสอบฯ นอกจากนี้ ยังพบการสัญจรของฝูงช้างป่าจำนวนมากที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องเช่าพื้นที่เพิ่มเติมอีก จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา สำหรับจัดทำแนวกั้นน้ำไหลเข้าพื้นที่ระบบกักเก็บและระบายน้ำครบวงจรเพื่อเชื่อมต่อกับระบบของโครงการ EECi และจัดทำแนวป้องกันฝูงช้างป่า ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบสนามทดสอบฯ ทั้งนี้ มีการกำหนดระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.70 รวมระยะเวลา 4 ปี วงเงินรวม 4.97 ล้านบาท

ในครั้งนี้ อว. จึงมีความจำเป็นต้องเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติ เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้อีก 6.5 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ (1) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าบริการส่วนกลางของพื้นที่เดิม จำนวน 26 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (5 ปี) วงเงินทั้งสิ้น 1.53 ล้านบาท และ (2) ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มเติม จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ