ดัชนีเชื่อมั่นเศรษฐกิจภูมิภาค ธ.ค.แนวโน้มดีรับอานิสงส์ไฮซีซั่น กังวลภัยแล้ง

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday December 28, 2023 12:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ดัชนีเชื่อมั่นเศรษฐกิจภูมิภาค ธ.ค.แนวโน้มดีรับอานิสงส์ไฮซีซั่น กังวลภัยแล้ง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนธ.ค.66 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่จะเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง และปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม

  • ภาคตะวันออก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 81.1 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในภาคบริการ อันเป็นผลจากการจัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และมาตรการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้จ่าย และสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น และความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม อันเป็นผลมาจากแนวโน้มความต้องการสินค้าภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่าอยู่ที่ระดับ 85.0 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเป็นสำคัญ

  • ภาคใต้

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 76.6 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากความเชื่อมั่นในภาคบริการ เนื่องจากคาดว่าภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในช่วงต้นปีซึ่งมีวันหยุดยาว และความเชื่อมั่นในภาคการลงทุน เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ในระยะถัดไป

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 76.6 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จากความเชื่อมั่นในภาคบริการ เนื่องจากเป็นฤดูการท่องเที่ยว ซึ่งในหลายจังหวัดของพื้นที่ได้เตรียมจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม และกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ งานเทศกาลลาบโลก งานบุญเบิกฟ้า งานมหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟาง งานสงกรานต์ และงานบุญบั้งไฟ และความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่จะสนับสนุนการขยายตัวของอุปสงค์สินค้าอุตสาหกรรม

  • ภาคกลาง

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 71.7 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ อันเป็นผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของภาค อาทิ การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2567 และความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม จากแนวโน้มความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น

  • ภาคเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 69.3 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว จึงมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่กระแสด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และความเชื่อมั่นในภาคการลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการมีแนวโน้มจะขยายการลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตของภาคบริการ และอุปสงค์สินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วน ยังมีความกังวลต่อราคาพลังงานที่ยังคงผันผวน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่อาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง และปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตได้

  • กทม. และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 68.6 สะท้อนความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากความเชื่อมั่นในภาคบริการ และการลงทุน เนื่องจากคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ มีแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง

  • ภาคตะวันตก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 67.5 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในภาคบริการและการลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นผลจากมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ