ECONOMIC FOCUS: เดือน ม.ค.

ข่าวเศรษฐกิจ Monday January 29, 2024 10:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

     2 ม.ค.    ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
     2 ม.ค.    ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2566-2567
    3-5 ม.ค.    สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระแรก
     5 ม.ค.    สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า
     9 ม.ค.    สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก
     10 ม.ค.    สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและสถานการณ์ลงทุน
     10 ม.ค.    สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ปี 2566 และแนวโน้มในปี 2567
     10 ม.ค.    ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
     11 ม.ค.    หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
     11 ม.ค.    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์
     15 ม.ค.    ธปท. จัดงาน BOT Policy Briefing : เปิดแนวคิดนโยบายแบงก์ชาติ
     17 ม.ค.    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
     24 ม.ค.    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 66-67
     26 ม.ค.    กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ
     29 ม.ค.    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
     31 ม.ค.    สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
     31 ม.ค.    ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ