ทางหลวงปักหมุดขายซองประมูลงาน O&M มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว เม.ย.นี้

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday February 1, 2024 10:36 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรมทางหลวง (ทล.) จัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน ? บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพ.ศ. 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงข่ายคมขนส่ง

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า ทล.ได้นำเสนอข้อมูลให้เอกชนรับทราบถึงขอบเขตงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เงื่อนไข ระยะเวลาการก่อสร้าง การดำเนินงานและการบำรุงรักษา การติดตามและตัวชี้วัด แนวทางการยื่นข้อเสนอ และแผนการดำเนินงานในการคัดเลือกเอกชน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนเพื่อนำมาประกอบในการจัดทำร่างเอกสาร RFP ฉบับสมบูรณ์ โดยจะเป็นการร่วมลงทุนเอกชนในรูปแบบ PPP- Gross Cost

ทล.เปิดรับฟังความเห็นผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-6 ก.พ.67 ซึ่งตามแผนงานของ ทล.กำหนดจะออกประกาศเชิญชวนเอกชนพร้อมขายซองประกวดราคาในเดือน เม.ย.67 จากนั้นจะให้เวลาจัดทำข้อเสนอ 4 เดือน กำหนดยื่นข้อเสนอภายในเดือน ส.ค.67 ใช้เวลาประเมิน 2 เดือน หลังจากนั้นจะเจรจาร่างสัญญาคาดว่าจะแล้วเสร็จสรุปผลการคัดเลือกปลายปี 67 และลงนามสัญญาร่วมลงทุนต้นปี 68 โดยมีเป้าหมายเปิดให้บริการปลายปี 69 หรือต้นปี 70

นายปิยพงษ์ กล่าวว่า คาดการณ์ปริมาณจราจรในปีแรกที่เปิดให้บริการ 22.52 ล้านคัน รายได้ค่าผ่านทาง 1,272.71 ล้านบาท และปีที่ 30 มีปริมาณจราจรเพิ่มเป็น 79.34 ล้านคัน รายได้ราว 7,299.64 ล้านบาท โดยประเมินตลอดระยะเวลา 30 ปีจะมีปริมาณจราจรรวม 1,548.54 ล้านคัน รายได้ค่าผ่านทางรวม 116,954.15 ล้านบาท

โครงการมอเตอร์เวย์ สาย 82 มีมูลค่า 46,144.47 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา ทล.รับผิดชอบวงเงิน 30,420.35 ล้านบาท ค่าก่อสร้างงานระบบและบำรุงรักษา (O&M) 15,724.12 ล้านบาท เอกชนลงทุน แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการออกแบบและก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นวงเงินราว 1,037.12 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี (68-70) ระยะที่ 2 เป็นการดำเนินงานและบำรุงรักษา วงเงินราว 14,687 ล้านบาท ระยะเวลา 30 ปี (79-99) ใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)

นายปิยพงษ์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็น B-T-O คือหลังเอกชนก่อสร้างติดตั้งระบบเสร็จ ทรัพย์สินจะตกเป็นของ ทล. โดยเอกชนมีหน้าที่จัดเก็บค่าผ่านทางส่งให้ ทล. และรับผิดชอบการบริหารจัดการและซ่อมบำรุงเส้นทาง ตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการเป็นมูลค่าปัจจุบันไม่เกินกรอบวงเงิน 11,340.28 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างงานระบบ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องจ่ายคืนให้เอกชนภายใน 10 ปี และจ่ายค่าตอบแทนงาน O&M ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนตลอด 30 ปี

ทล.จะกำกับดูแลตัวชี้วัด KPI เช่น เส้นทางต้องเรียบไม่เป็นหลุมบ่อ และอำนวยความสะดวกผู้ใช้ทาง มีไฟฟ้าแสงสว่างครบถ้วน โดยจะตรวจวัดเป็นระยะ กำหนดหัวข้อและคะแนนที่สามารถคำนวณออกมาเป็นค่าปรับ หากค่าปรับสูงถึงจุดที่กำหนดก็จะยกเลิกสัญญาทันที

จากการศึกษาพบว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อยู่ที่ 11,759.49 ล้านบาท มูลค่าทางการเงินที่ 22,170.09 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 15.16% อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) 6.14% มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) 1.58 เท่า ทางการเงิน 1.75 เท่า ระยะเวลาคืนทุน คือ ปีที่ 17

โครงการมอเตอร์เวย์สาย 82 ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 24.7 กม. ช่วงที่1 บางขุนเทียน-เอกชัยปัจจุบันมีความก้าวหน้า 88.35% โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 67 ช่วงที่ 2 เอกชัย-บ้านแพ้วปัจจุบันก้าวหน้า 39.09% จะแล้วเสร็จปี 68 ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีจนกว่าการติดตั้งระบบ O&M จะแล้วเสร็จปลายปี 69 หรือต้นปี 70 ส่วนช่วงบางขุนทียน-เอกชัย แล้วเสร็จปลายปี67 นี้ จะมีการเปิดให้บริการก่อนหรือไม่นั้น อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมและความปลอดภัย

ตลอดแนวเส้นทางโครงการมีทางขึ้น-ลงทางยกระดับ 6 ด่าน ได้แก่

1.ด่านพันท้ายนรสิงห์ที่กม. 16 + 125 เชื่อมต่อเส้นทางกลับถนนแสมดำ

2.ด่านมหาชัย 1 ที่กม. 20 + 031 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย)

3.ด่านมหาชัย 2 ที่กม. 25 + 100 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย)

4.ด่านสมุทรสาคร 1 ที่กม.27 + 100 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ)

5.ด่านสมุทรสาคร 2ที่กม. 29 + 625 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ)

6.ด่านบ้านแพ้ว ที่ กม. 36 + 500 เชื่อมต่อเส้นทาง กับ ทางหลวงหมายเลข 375 สายบ้าน-บ่อลำลูกบัว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ