บสย.เป้าปี 67 ยอดค้ำประกันสินเชื่อทะยานสู่ 1.15 แสนลบ.ลุยกลยุทธ์ "3 ช่วย"

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday February 14, 2024 15:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บสย.เป้าปี 67 ยอดค้ำประกันสินเชื่อทะยานสู่ 1.15 แสนลบ.ลุยกลยุทธ์

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ในปี 67 บสย. ได้วางแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด "TCG Fast-Forward Sustainable Credit Guarantee" มุ่งยกระดับการค้ำประกันสินเชื่อ เชื่อมการบริการใหม่ เข้าถึง SMEs มากขึ้น ตามเป้าหมาย SME Digital Gateway โดยวางกลยุทธ์ 3 ช่วย "ช่วยค้ำ ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ ช่วยแก้หนี้" เสริมแกร่ง SMEs พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย

1. ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ 115,600 ล้านบาท สนับสนุน SMEs เข้าถึงสินเชื่อในระบบ (ดำเนินการ 2 โครงการหลักคือ 1.โครงการค้ำประกัน ที่ บสย. พัฒนาขึ้น วงเงิน 75,600 ล้านบาท และ โครงการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยถูก หรือ พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปีแรกไม่เกิน 5% วงเงิน 40,000 ล้านบาท)

บสย.เป้าปี 67 ยอดค้ำประกันสินเชื่อทะยานสู่ 1.15 แสนลบ.ลุยกลยุทธ์

2. ขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่การเป็น Credit Mediator และ SMEs Digital Gateway กองหน้า กองกลาง และ กองหลัง ดังนี้

  • กองหน้า : เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs ครบวงจร (บสย. F.A. Center) ปรับรูปแบบบริการ สำนักงานเขต 11 สาขาทั่วประเทศ ขยายความร่วมมือกับพันธมิตร ให้ความรู้ช่วยเหลือ SMEs ในด้านการเงินและธุรกิจ เพื่อยกระดับเป็น บสย. Business School
  • กองกลาง : ก้าวสู่ระบบนิเวศน์ทางการเงิน (Ecosystem) พัฒนา Digital Platform เดินหน้าเฟส 2 สู่ "SMEs Digital Gateway" เชื่อมระบบการค้ำประกันสินเชื่อด้วย Digital Guarantee Platform และบริการใหม่จาก LINE OA @tcgfirst การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ แบบราย Segment เจาะกลุ่มรายย่อย อาชีพอิสระ หนี้นอกระบบ นิติบุคคล ธุรกิจยั่งยืนและสิ่งแวดล้ม
  • กองหลัง : เพิ่มมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้ แก้หนี้อย่างยั่งยืน คือ "มาตรการปลอดดอกเบี้ย" ขยายเวลามาตรการ 3 สี (ม่วง เหลือง เขียว) "บสย. พร้อมช่วย" ผ่อนน้อย เบาแรง เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ต่อเนื่องอีก 1 ปี และ "มาตรการปลดหนี้" ต่อยอด "มาตรการสีฟ้า" ปลดหนี้ ลดต้น 15% สำหรับลูกหนี้ บสย. มาตรการสีเขียว ผ่อนดี 3 งวดต่อเนื่อง สิ้นสุดระยะเวลาทดลองโครงการเฟสแรก 30 มิ.ย.67 และ "มาตรการแก้หนี้" พักหนี้ 1 ปี สำหรับผู้ประกอบการ SMEs รหัส 21 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (ระยะเวลาดำเนินการ 1 ม.ค. 67-30 มิ.ย. 68) โดยเปิดลงทะเบียนไปเมื่อ 1 ม.ค.67 ผ่านช่องทาง Line Official Account @tcgfirst และสำนักงานเขต บสย. ทั่วประเทศ
บสย.เป้าปี 67 ยอดค้ำประกันสินเชื่อทะยานสู่ 1.15 แสนลบ.ลุยกลยุทธ์

นายสิทธิกร ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS11 ว่า บสย. ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการส่งไปให้กระทรวงการคลังแล้ว โดยตั้งวงเงินไว้ที่ 1 แสนล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

*ปี 66 ยอดอนุมัติค้ำทะลุเป้า

สำหรับผลการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อของ บสย.ในปี 66 นั้น บสย. ได้อนุมัติค้ำประกัน รวม 114,025 ล้านบาท ทะลุเป้าหมาย 95,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. โครงการภาครัฐ (PGS 10 และโครงการอื่นๆ) 51,249 ล้านบาท (สัดส่วน 45%) ค้ำเฉลี่ยต่อราย 5.9 แสนบาท

2. โครงการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยถูก หรือ พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 2 43,376 ล้านบาท (สัดส่วน 38%) ค้ำเฉลี่ยต่อราย 5.3 ล้านบาท

3. โครงการ บสย. ดำเนินการเอง วงเงิน 19,400 ล้านบาท (สัดส่วน 17%) ค้ำเฉลี่ยต่อราย 2.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการค้ำประกันสินเชื่อ กรุงเทพ-ปริมณฑล 45% และภูมิภาค 55% ขณะที่การค้ำประกันสินเชื่อโครงการ SMEs เพื่อความยั่งยืน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการค้ำประกันรายย่อย Micro Entrepreneurs โครงการ Start up Innovation โครงการ Green SMEs โครงการหนี้นอกระบบและโครงการพิเศษ พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู และโครงการ PGS สำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ ได้สินเชื่อ 99,298 ราย 80% เป็นผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SMEs ) สามารถรักษาการจ้างงาน รวม 855,087 ตำแหน่ง สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 470,388 ล้านบาท สร้างสินเชื่อในระบบ 124,815 ล้านบาท (คิดเป็น 1.10 เท่า ของยอดค้ำประกัน) ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจค้ำประกันสูงสุด 5 ลำดับในปี 66 ได้แก่ 1. ภาคบริการ 30% 2. ภาคการผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ 10% 3. ภาคเกษตรกรรม 10% 4. ภาคอาหารและเครื่องดื่ม 9% และ 5. สินค้าอุปโภค-บริโภค 8% โดย 3 ลำดับแรก ครองสัดส่วนค้ำประกันถึง 50% ของพอร์ตวงเงินค้ำประกันสินเชื่อทั้งหมด "สัดส่วนการค้ำประกันสินเชื่อภาคบริการ มีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ภาคการผลิตสินค้า และการค้าอื่นๆ และ ภาคเกษตรกรรม หดตัวเล็กน้อย กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มยานยนต์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยต่อสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่อง จากภาคการท่องเที่ยวสนับสนุนภาคการบริโภค" นายสิทธิกร กล่าว สำหรับโครงการแก้หนี้ SMEs สามารถช่วยผู้ประกอบการแก้หนี้ สะสมตั้งแต่ปี 60-66 ช่วยลูกหนี้เข้าโครงการประนอมหนี้ 19,000 ราย คิดเป็นมูลหนี้ปรับโครงสร้างสะสม 6,942 ล้านบาท โดยเฉพาะในช่วง เม.ย.65 - ปี 66 ที่ บสย.ออกมาตรการ "บสย. พร้อมช่วย" มาตรการ 3 สี ม่วง, เหลือง, เขียว "ผ่อนน้อย เบาแรง" ดอกเบี้ย 0% บสย.สามารถช่วยลูกหนี้ได้รับการประนอมหนี้จำนวน 13,378 ราย คิดเป็นมูลหนี้ 4,723 ล้านบาท และในปี 67 บสย.ยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยลูกหนี้อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ