3 สมาคมโฆษณาปรับเกณฑ์ค่า Pitch Fee ให้เหมาะกับปัจจุบันหลังใช้มาเกือบ 20 ปี

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday July 30, 2022 10:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย หรือ AAT เปิดเผยว่า สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย และสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ดำเนินการปรับกฎเกณฑ์ค่าธรรมเนียมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee) ในการเรียกบริษัทตัวแทนโฆษณา (เอเยนซี่) เข้าแข่งขันเสนองานบริษัทเอกชนในปัจจุบันที่มีอยู่รวม 83 ราย เพื่อให้บริษัทตัวแทนโฆษณาได้ใช้เป็นแนวทางในการเข้าร่วมนำเสนองานในทิศทางเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม

สำหรับความแตกต่างและรายละเอียดกฎเกณฑ์ค่าธรรมเนียมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee) ฉบับปรับปรุงใหม่ ที่มีการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อการปฏิบัติให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน หลังจากใช้งานมานานเกือบ 20 ปี นั้น ได้มีการปรับปรุงเนื้อหา วิธีการ ขอบเขตการนำเสนอแต่ละประเภท ตลอดจนการเรียกเก็บ/การจ่ายค่าธรรมเนียมให้มีความชัดเจนและร่วมสมัยมากขึ้น

โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ 1. ไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับการแข่งขันด้วยการเสนอประวัติและผลงานที่ผ่านมา (Agency Credential Pitch/Presentation) โดยไม่มีการนำเสนอแนวคิด กลยุทธ์ หรือ ความคิดสร้างสรรค์ใดๆทั้งสิ้น 2. ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท สำหรับการแข่งขันด้วยการเสนองานด้านกลยุทธ์เพียงอย่างเดียว (Strategic Pitch) โดยไม่มีการนำเสนอไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ หรือชิ้นงานแบบใดๆทั้งสิ้น และ 3. ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท สำหรับการแข่งขันด้วยการเสนองานสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Communications) หรือการนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ (Creative / Full Campaign Pitch) โดยมีการนำเสนอแผนกลยุทธ์ (Strategic Direction) หรือ นำเสนอการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลออนไลน์ การนำเสนอการจัดการบริหารข้อมูลเชิงลึก (Data Management) ตลอดจนการนำเสนอไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบแนวคิดกิจกรรมครบถ้วน (ขึ้นอยู่กับลักษณะโจทย์ของการแข่งขัน)

ด้านนายภารุจ ดาวราย นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย หรือ DAAT กล่าวว่าทางสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือและมีความใกล้ชิดกับทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มแรกของการก่อตั้ง เราดูแลและสร้างประโยชน์ต่อสมาชิกภายใต้ DAAT โดยล่าสุดนี้มีสมาชิก 15 รายที่ได้มาเข้าร่วมสนับสนุนการปรับกฎเกณฑ์ค่าธรรมเนียมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับการนำเสนองานในอนาคต สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรมโฆษณาให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ด้านนายธราภุช จารุวัฒนะ นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย หรือMAAT กล่าวว่า ทางสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในด้านการปรับกฎเกณฑ์ค่าธรรมเนียมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee) โดยได้มีการเพิ่มขอบเขตการนำเสนองานของมีเดียเอเยนซี่ที่ไปพร้อมกับบริษัทตัวแทนโฆษณา โดยมีกฎเกณฑ์และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน ได้แก่ 1.ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท สำหรับการเสนอแผนงานเต็มรูปแบบ ในลักษณะเนื้องานวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Analysis) การจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามคุณลักษณะเฉพาะ (Segmentations)

การดำเนินชีวิตและขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย (Journey) รูปแบบ รายละเอียดของสื่อและ/หรือการจัดงานต่างๆ (Media Activation Platform/Media Big Idea ของ Media Executions) ราคาสื่อ (Request for Costing) ในระดับ Template หรือ RFP และ Committed KPIs เชิงลึก และ 2.ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท สำหรับการเสนอแผนงานไม่เต็มรูปแบบ ในลักษณะเนื้องานกลยุทธ์การใช้สื่อ (Media Strategy) จากพฤติกรรม ความเข้าใจเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย (Insight & Behavior) ที่ได้จากทีมกลยุทธ์ของแบรนด์หรือบริษัทโฆษณา (Brand/Creative Agency) การเลือกสื่อ (Media Selection) การจัดสรรงบประมาณ (Budget Allocation) และการจัดลำดับความสำคัญของสื่อ (Media Prioritization)

โดยสามารถสามารถดาวน์โหลด Media Proposal Fee ฉบับปรับปรุงได้ที่ www.mediaagencythai.com

อย่างไรก็ดี หากกระบวนการคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น Creative Agency, Media Agency, และ Digital Agency มีความชัดเจนและเหมาะสมสำหรับทุกฝ่ายและสามารถยึดเป็นบรรทัดฐานให้กับทั้ง 3 สมาคม สำหรับการเข้าร่วมนำเสนองานในอนาคต ก็จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ