ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 7 ก.พ. 55

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday February 8, 2012 08:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร   ความสัมพันธ์* ประเภท วันที่รับเอกสาร  วันที่ได้มา/   จำนวน  ราคา วิธีการได้มา/หมายเหตุ
                  หลักทรัพย์         จำหน่าย           จำหน่าย
THL   วิชัย เชิดชีวศาสตร์   ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  07/02/2555  06/02/2555   200,000  0.47  ซื้อ
TTA   อุษณา มหากิจศิริ    ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  07/02/2555  03/02/2555  4,294,800 22.28  ซื้อ
RAIMON กิตติ ตั้งศรีวงศ์    ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  07/02/2555  03/02/2555   590,762  1.44  ซื้อ
RAIMON กิตติ ตั้งศรีวงศ์    ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  07/02/2555  06/02/2555     479  1.43  ซื้อ
RAIMON จรรย์จิรา พนิตพล   ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  07/02/2555  03/02/2555   165,162  1.44  ซื้อ
RAIMON จรรย์จิรา พนิตพล   ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  07/02/2555  06/02/2555     134  1.43  ซื้อ
RAIMON อูแบร์ วิริออท     ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  07/02/2555  03/02/2555   258,074  1.44  ซื้อ
RAIMON อูแบร์ วิริออท     ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  07/02/2555  06/02/2555     210  1.43  ซื้อ
GLOBAL อนวัช สุริยวนากุล   ผู้จัดทำ วอร์แรนท์  07/02/2555  02/02/2555 10,000,000  0.00  โอนออก
COLOR  เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  07/02/2555  02/02/2555   30,000  3.14  ซื้อ
COLOR  เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  07/02/2555  02/02/2555   20,000  3.16  ซื้อ
COLOR  เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  07/02/2555  02/02/2555   50,000  3.18  ซื้อ
SIRI  ดุษฎี ตันเจริญ     ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  07/02/2555  06/02/2555  3,000,000  1.86  ขาย
SIRI  เมธา อังวัฒนพานิช   ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  07/02/2555  03/02/2555   533,332  1.86  ขาย
SIRI  เมธา อังวัฒนพานิช   ผู้จัดทำ วอร์แรนท์  07/02/2555  03/02/2555   200,000  0.85  ขาย
SIRI  เศรษฐา ทวีสิน    ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  07/02/2555  02/02/2555 58,630,656  0.00  โอนออก

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน

เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการ

ดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ