"ไทยรีประกันชีวิต"จะขาย IPO 295 ล้านหุ้น เสริมความแข็งแกร่งเงินกองทุน

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday April 4, 2013 16:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บมจ.ไทยรีประกันชีวิต(THREL)ได้ยื่น Filing version แรก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เนื่องจากบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน(IPO) จำนวน 295 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.17 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ(THRE) ได้นำหุ้นสามัญเดิมของ THREL เสนอขายจำนวน 195 ล้านหุ้น ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ THRE จำนวนไม่เกิน 118 ล้านหุ้น ซึ่งกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรไว้ที่ 29.76 หุ้น THRE ต่อ 1 หุ้น THREL และอีกไม่น้อยกว่า 77 ล้านหุ้นจะเสนอขายต่อประชาชน นอกจากนี้ THREL ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 100 ล้านหุ้นเสนอขายต่อประชาชน โดยมี บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

วัตถุประสงค์ของการระดมทุน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง(Risk Based Capital:RBC) และรองรับการขยายตัวในอนาคต

บมจ.ไทยรีประกันชีวิต (THREL) ดำเนินธุรกิจประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิตทุกเภท โดยเบื้นประกันภัยรับส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้เป้นเงินสำรองประกันชีวิต และดำเนินการบริหารเงินสำรองประกันชีวิต โดยนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 16 ม.ค.56 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้ว 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น หลังเสนอขาย IPO ในครั้งนี้แล้วบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท และ ณ วันที่ 15 มี.ค.56 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของบริษัท คือ THRE ถือหุ้น 499,999,930 หุ้นหรือคิดเป็น 100% ภายหลังจากเสนอขาย IPO ในครั้งนี้จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 50.83% ถือหุ้น 304,999,930 หุ้น

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 55 มีรายได้รวม 1,099.96 ล้านบาท กำไรสุทธิ 221.89 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 1,406.60 ล้านบาท หนี้สินรวม 654.41 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 752.19 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ