ก.ล.ต.เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดรวม 9 ราย กรณีร่วมกันปั่นหุ้น UMI รวมเป็นเงิน 447.26 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 28, 2016 17:42 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยคำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบผู้กระทำผิด 9 ราย กรณีสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นบมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม (UMI) โดยเป็นตัวการร่วม 5 ราย ได้แก่ (1) นายแฉล้ม เสมสฤษดิ์ (2) นายพรหมกรรณ ศรีณรงค์ (3) นางกชพร สิงห์ทอง (4) นายชูเกียรติ สิงห์ทอง (5) นายปราบภณ สิงห์ทอง และผู้สนับสนุน 4 ราย ได้แก่ (6) นายประเศียร คงบุญ (7) นางสาวศิริกร ทองสาหร่าย (ขณะเกิดเหตุชื่อนางสาวภัฑริกา คงบุญ) (8) นายสมชาย คงบุญ และ (9) นายสมจิตร สะใบบาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 447,263,780.45 บาท โดยความผิดดังกล่าวเป็นกรณีความผิดเดียวกับที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ดำเนินคดีกับตัวการร่วมอีก 4 ราย ที่ไม่ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบความผิดกรณีสร้างราคาหุ้น UMI

ก.ล.ต.ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายแฉล้ม ซึ่งขณะเกิดเหตุเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบล.คันทรี่กรุ๊ป และเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ รวมถึงนายพรหมกรรณ นางกชพร นายชูเกียรติ และนายปราบภณ ได้ตกลงหรือร่วมรู้เห็นกับตัวการร่วมอีก 4 ราย ที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษไปแล้วก่อนหน้านี้ ในการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนหลายบัญชี เพื่อสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น UMI ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ในลักษณะอำพราง เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าหุ้น UMI มีการซื้อขายกันมาก ผ่านการซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องจนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากนายประเศียร นางสาวศิริกร นายสมชาย และนายสมจิตร ซึ่งยินยอมให้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการนั้น

ทั้งนี้ ราคาปิดของหุ้น UMI ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 เท่า จากราคาหุ้นละ 7.75 บาท เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ไปปิดที่ราคา 38.75 บาท ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ส่วนปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 9 เท่า จากวันละ 3 ล้านหุ้น เป็น 30 ล้านหุ้น

การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 243 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 83 และมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงเปรียบเทียบนายแฉล้มเป็นเงินจำนวน 72,186,747.45 บาท เปรียบเทียบนายพรหมกรรณ นางกชพร นายชูเกียรติ และนายปราบภณ เป็นเงินจำนวนรายละ 56,261,554.95 บาท และเปรียบเทียบนายประเศียร นายสมชาย นางสาวศิริกร และนายสมจิตร เป็นเงินจำนวนรายละ 37,507,703.30 บาท นอกจากนี้ นายแฉล้มยังต้องห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และกำหนดระยะเวลาต้องห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนายแฉล้มเป็นเวลา 10 ปี

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถูกเปรียบเทียบไม่ชำระค่าปรับภายในเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนด ก.ล.ต.จะกล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ