ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิด 3 รายกรณีสร้างราคาหุ้น YCI ในปี 56

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 14, 2016 17:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษผู้กระทำผิดฐานสร้างราคาหุ้น บมจ. ยงไทย (YCI) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายศิร์วสิษฏ์ สายน้ำผึ้ง (2) นางสาวนพวรรณ สุวรรณ และ (3) นายวิโรจน์ อานกแก้ว

ก.ล.ต.ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายศิร์วสิษฏ์ ได้ตกลงหรือรู้เห็นร่วมกับบุคคลอีก 5 ราย ในการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนหลายบัญชีเข้าซื้อขายหุ้น YCI ในลักษณะอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าหุ้น YCI มีการซื้อขายกันมาก โดยมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องในระหว่างวันที่ 10-27 ก.ย.56 ทำให้ราคาและปริมาณซื้อขายหุ้น YCI ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยผู้สนับสนุนการกระทำผิด 2 ราย ได้แก่ นางสาวนพวรรณ และ นายวิโรจน์ ได้ให้ยืมใช้ชื่อในการซื้อขายเพื่อสร้างราคาโดยได้รับค่าตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าว

การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 243 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้ร่วมกระทำผิดรายอื่นอีก 5 ราย จะเข้ารับการพิจารณาเปรียบเทียบความผิดจากคณะกรรมการเปรียบเทียบ ขณะที่นายศิร์วสิษฏ์ นางสาวนพวรรณ และนายวิโรจน์ ไม่ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาเปรียบเทียบความผิด ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ