ก.ล.ต.สั่ง KC แก้ไขงบการเงินและจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษภายใน 6 ก.พ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday January 6, 2017 18:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งให้ บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ (KC) แก้ไขงบการเงินงวดปี 2558 และงวดไตรมาส 3 ปี 2559 ซึ่งไม่ได้บันทึกหนี้สินจากการออกตั๋วแลกเงินให้ถูกต้อง และให้ KC จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) เกี่ยวกับการออกตั๋วแลกเงิน การรับและจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง และการบันทึกบัญชี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 KC ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการของ KC ตรวจพบว่า KC มีหนี้สินจากการออกตั๋วแลกเงินตั้งแต่งวดไตรมาส 4 ปี 2558 แต่หนี้สินดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ดังนั้น กรณีดังกล่าวส่งผลให้งบการเงินของ KC ไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ และยังทำให้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการดำเนินงานภายใน การนำเงินจากการออกตั๋วแลกเงินไปใช้ และระบบการบันทึกบัญชีของบริษัท

ก.ล.ต.จึงสั่งให้ KC แก้ไขงบการเงินงวดปี 2558 งวดไตรมาส 3 ปี 2559 แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ปี 2558 ให้ถูกต้อง รวมทั้งจัดให้มีการทำ special audit เพื่อตรวจสอบระบบการดำเนินงานภายในเกี่ยวกับการออกตั๋วแลกเงิน การรับและจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง และระบบการบันทึกบัญชี และตรวจสอบตามประเด็นที่ผู้สอบบัญชีของ KC มีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อขายที่ดินว่าเป็นไปตามปกติของธุรกิจหรือไม่ โดยผู้สอบบัญชีเคยเสนอรายงานการสอบทานโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2559 และได้รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ KC แล้ว ตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ ให้ KC นำส่งงบการเงินและแบบรายงานดังกล่าว รวมทั้งผลการทำ special audit ทั้งสองกรณีดังกล่าวต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมทั้งเผยแพร่งบการเงินฉบับแก้ไขและผล special audit ดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ