บล.เอเซีย พลัส ออก DW อิง AMATA,AOT,BDMS,BEC,BIG,BJC,BPP,CHG,CPALL,DTAC,GFPT,GLOBAL,EA,GUNKUL,KTC,LPN,MTLS,PTG,PTT,PTTEP

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday January 12, 2018 16:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า บล.เอเซีย พลัส จะเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) จำนวน 20 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA), บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT), บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS), บมจ.บีอีซี เวิลด์ (BEC), บมจ.บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น (BIG), บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC), บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ (BPP), บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG), บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL), บมจ. โท เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC), บมจ. จีเอฟพีที (GFPT), บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL), บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA), บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL), บมจ. บัตรกรุงไทย(KTC), บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ (LPN), บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS), บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG), บมจ.ปตท. (PTT) และบมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 17 มกราคม 2561

ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW       อ้างอิง   จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ  เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
            (ล้านหน่วย) (จุด/บาท)  (DW : หุ้น)
AMAT08C1807A  AMATA   80.00   32.00    12 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
AOT08C1807A  AOT    80.00   80.00  13.25 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
BDMS08C1807A  BDMS   80.00   25.00   3.7 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
BEC08C1807A  BEC    80.00   18.00   3.75 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
BIG08C1807A  BIG    80.00   3.70   1.05 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
BJC08C1807A  BJC    80.00   74.00  12.25 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
BPP08C1807A  BPP    80.00   33.75    10 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
CHG08C1807A  CHG    80.00   2.60   0.81 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
CPAL08C1807A  CPALL   80.00   84.00   12.2 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
DTAC08P1807A  DTAC   80.00   41.00   8.75 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
GFPT08C1807A  GFPT   80.00   17.00   4.75 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
GLOB08C1807A  GLOBAL  80.00   19.00    6 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
EA08C1807A   EA    80.00   75.00  12.25 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
GUNK08C1807A  GUNKUL  80.00   5.00   0.80 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
KTC08C1807A  KTC    80.00  210.00    24 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
LPN08C1807A  LPN    80.00   15.50   4.3 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
MTLS08C1807A  MTLS   80.00   45.00   13.8 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
PTG08C1807A  PTG    80.00   28.00    5 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
PTT08C1807A  PTT    80.00  536.00    89 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61
PTTE08C1807A  PTTEP   80.00  125.00   23.5 : 1   17 ม.ค.61   3 ส.ค.61

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)

บล.เอเซีย พลัส จำกัด ได้รับการค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จากบมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮ ลดิ้งส์ (ASP) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A-(tha) จาก FITCH (Thai) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560