บล.เอเซีย พลัส ออก DW อ้างอิง ANAN,AP,BBL,BCPG,BLAND,BPP,BTS,CBG,CPALL,EA,EPG,HMPRO,ITD,LPN,TCAP,UNIQ เทรด 23 เม.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday April 20, 2018 10:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า บล.เอเซีย พลัส จะเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) จำนวน 16 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN), บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), บมจ. บีซีพีจี (BCPG), บมจ.บางกอกแลนด์ (BLAND), บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP), บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS), บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG), บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL), บมจ. พลังงาน บริสุทธิ์ (EA), บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG), บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO), บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเว ล็อปเมนต์ (ITD), บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ (LPN), บมจ. ทุนธนชาต (TCAP) และบมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 23 เมษายน 2561

ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ(Call Warrants) และประเภทสิทธิในการขาย(Put Warrants)ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW       อ้างอิง     จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ  เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
              (ล้านหน่วย)  (บาท)   (DW : หุ้น)
ANAN08C1810A  ANAN      80.00   4.60    0.75 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
AP08C1810A   AP       80.00   9.50    2.10 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
BBL08P1810A  BBL      80.00  160.00    13.5 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
BCPG08C1810A  BCPG      80.00  20.00    5.7 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
BLAN08C1810A  BLAND     80.00   2.00    0.5 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
BPP08C1810A  BPP      80.00  30.00    3.6 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
BTS08C1810A  BTS      80.00  10.00    1.65 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
CBG08C1810A  CBG      80.00  83.00    8.8 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
CPAL08P1810A  CPALL     80.00  75.00     7 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
EA08C1810A   EA       80.00  43.00     17 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
EPG08C1810B  EPG      80.00   7.80    2.3 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
HMPR08C1810A  HMRPO     80.00  17.50    3.3 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
ITD08C1810A  ITD      80.00   3.85    0.58 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
LPN08C1810A  LPN      80.00  12.00    4.4 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
TCAP08C1810A  TCAP      80.00  67.00    6.7 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61
UNIQ08C1810A  UNIQ      80.00  16.20    3.1 : 1  23 เม.ย.61  2 พ.ย.61

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)

บล.เอเซีย พลัส จำกัด ได้รับการค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จากบมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮ ลดิ้งส์ (ASP) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A-(tha) จาก FITCH (Thai) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ