ข่าวอินโฟเควสท์
18:09 นายกฯ ติดตามปฏิบัติการฝนหลวงลดฝุ่นเมืองกรุง ลุ้นฝนตกช่วงค่ำวันนี้   นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โ…
17:46 สธ. เร่งสร้างความรู้ประชาชนป้องกันและทันสถานการณ์ต่อ"ภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5"   นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่า…
17:15 จีนเผยบริษัทเอกชนเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NEEQ เพิ่มขึ้น 8 แห่ง   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (NEEQ) หรือที่รู้จักกันในนามตลาดหลักทรัพย์แ…
17:10 เครือข่าย 2 ล้อเดินสายร่อนหนังสือไป ทษช.ช่วยแก้ปัญหากม.จราจรล้าสมัย,ขึ้นสะพาน-ลอดอุโมงค์ได้   เครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยก…
17:05 เครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฯร้อง ปชป.ช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนจากกม.ล้าสมัย   เครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ประมาณ 30 คน นำโดย น…

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 13 มิ.ย. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 07:06:34 น.
สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)
ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร                 ความ   ประเภท     วันที่         วันที่ได้มา/            จำนวน   ราคา   วิธีการได้/ หมายเหตุ
สัมพันธ์* หลักทรัพย์   รับเอกสาร    จำหน่าย                             จำหน่าย
COMAN    สมบูรณ์  ศุขีวิริยะ            คู่สมรส  หุ้นสามัญ   12/06/2561 08/06/2561          12,200     4.36    ขาย
SYNTEC   สุขุม   พหูสูตร               ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/06/2561 11/06/2561       1,380,000      4.46    ซื้อ
ZMICO    ชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา        ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/06/2561 11/06/2561         400,000    1.12    ซื้อ
TF       พิพัฒ   พะเนียงเวทย์             ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/06/2561 12/06/2561           1,000 162.00      ซื้อ
THRE     กีรติ   พานิชชีวะ             ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/06/2561 12/06/2561         122,100    1.25    ซื้อ
BLISS    เพชรัตน์    ทองแตง           ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/06/2561 12/06/2561      12,000,000      0.50    ซื้อ
CCP      ประทีป  ทีปกรสุขเกษม          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/06/2561 11/06/2561       2,000,000      0.43    ซื้อ
EA       วุฒิเลิศ    เจียรนิลกุลชัย          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/06/2561 08/06/2561         100,000    38.50    ขาย
PTG      รังสรรค์  พวงปราง          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/06/2561 12/06/2561          50,000    17.80    ซื้อ
PB       พิพัฒ   พะเนียงเวทย์             ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/06/2561 12/06/2561           7,900    61.34    ซื้อ
MC       สุณี   เสรีภาณุ                ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/06/2561 12/06/2561         497,000    13.46    ซื้อ
RPH      ธีระวัฒน์  ศรีนัครินทร์         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   12/06/2561 11/06/2561          50,000     4.96    ซื้อ
RPH      วันชัย  วัฒนศัพท์             ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ   13/06/2561 11/06/2561         100,000    4.92    ซื้อ
WPH      บุญส่ง  ตันติวิญญูพงศ์          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/06/2561 12/06/2561         100,000    3.04    ขาย
RCI      มารุต  แสงศาสตรา          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/06/2561 11/06/2561      30,000,000      2.10    ซื้อ
VCOM     ทรงศรี   ศรีรุ่งเรืองจิต          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/06/2561 12/06/2561         150,000    3.44    ซื้อ
SMART    ประทีป  ทีปกรสุขเกษม          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   13/06/2561 11/06/2561         500,000    0.87    ซื้อ
SMM      วิฑูรย์  นิรันตราย            ผู้จัดทำ วอร์แรนท์-4 13/06/2561 01/06/2561          83,725     0.21    ขาย

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง