RHB ออก DW อ้างอิง BANPU,BBL,BEM,STA,MTC,SCC,TRUE,KBANK,BBL,PTTEP,SCC,TRUE เทรด 10 ต.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 8, 2018 14:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) หรือ RHB จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 27 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.บ้านปู (BANPU), ธนาคากรุงเทพ (BBL), บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM), บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA), บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC), บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC), บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) โดยจะทำการซื้อ วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW      หุ้นอ้างอิง  จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
           (ล้านหน่วย)  (บาท)  (DW:หุ้นอ้างอิง)
BANP27C1904A BANPU  50.00   21.60   5.6 : 1    10 ต.ค.61   3 พ.ค.62
BBL27C1904A  BBL   50.00   217.00  60.3 : 1    10 ต.ค.61   3 พ.ค.62
BEM27C1904A  BEM   50.00   10.00  2.67 : 1    10 ต.ค.61   3 พ.ค.62
STA27C1904A  STA   50.00   20.00  4.55 : 1    10 ต.ค.61   3 พ.ค.62
MTC27C1904A  MTC   50.00   50.00  14.3 : 1    10 ต.ค.61   3 พ.ค.62
SCC27C1904A  SCC   50.00   467.70   125 : 1    10 ต.ค.61   3 พ.ค.62
TRUE27C1904A TRUE   50.00    6.98  2.95 : 1    10 ต.ค.61   3 พ.ค.62
KBAN27P1904A KBANK  50.00   175.00  22.5 : 1    10 ต.ค.61   3 พ.ค.62
BBL27P1904A  BBL   50.00   195.00  35.4 : 1    10 ต.ค.61   3 พ.ค.62
PTTE27P1904A PTTEP  50.00   115.00  10.6 : 1    10 ต.ค.61   3 พ.ค.62
SCC27P1904A  SCC   50.00   430.00   86 : 1    10 ต.ค.61   3 พ.ค.62
TRUE27P1904A TRUE   50.00    5.75    2 : 1    10 ต.ค.61   3 พ.ค.62
ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)
บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ AA- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ