ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำสัปดาห์: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 251,110.25 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 16:25 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (16 - 19 ตุลาคม 2561) สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 10.2 ปี) LB23DA (อายุ 5.2 ปี) และ LB22DA (อายุ 4.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) รุ่น SCC19OA (A+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 833 ล้าน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวในกรอบแคบๆ ประมาณ 1-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันที่เดือน 25-26 ก.ย. 61 ส่ง สัปดาห์ที่ผ่านมา (16 – 19 ต.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าในตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,420 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น

ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 251,110.25 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 62,777.56 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 28% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม
ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 77% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 194,254 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state
Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย
เท่ากับ 39,355 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,939 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด
ขึ้น ตามลำดับ

ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 8,408 ล้านบาท 5,055 ล้านบาท และ 4,684 ล้านบาท ตามลำดับ

บาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL198B (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 673 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รุ่น MPSC199B (A+) มูลค่าการ
ซื้อขาย 584 ล้านบาท

สัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายหลังภาพรวมเศรษฐกิจยังคงขยายตัวได้ดี ภาวะตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับ 2% แม้ว่า
จะยังมีความไม่แน่นอนจากผลกระทบของสงครามการค้า ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ลดลง 5,000 ราย สู่ระดับ 210,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว
ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2512 ด้านทางการญี่ปุ่นประกาศว่าจะปรับขึ้นภาษีการขายขึ้นจาก 8 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคมปี 2562 เพื่อหารายได้ทด
แทนหนี้สาธารณะที่พอกพูนขึ้น ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์หน้า

(อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,706 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,135 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
(Expired) 9 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย                สัปดาห์นี้    สัปดาห์ก่อนหน้า   เปลี่ยนแปลง      สะสมตั้งแต่ต้นปี
                         (16 - 19 ต.ค. 61)  (8 - 12 ต.ค. 61)      (%) (1 ม.ค. - 19 ต.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท)     251,110.25     347,938.00    -27.83%     16,041,843.01
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)              62,777.56     69,587.60     -9.79%       81,019.41
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index)         104.43       104.34     0.09%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index)          104.04       103.99     0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้          1 เดือน   6 เดือน   1 ปี   3 ปี   5 ปี   10 ปี   15 ปี   30 ปี
สัปดาห์นี้ (19 ต.ค. 61)          1.23    1.73   1.8  2.13  2.43   2.84   3.27   3.47
สัปดาห์ก่อนหน้า (12 ต.ค. 61)        1.22    1.7  1.78  2.13  2.43   2.85   3.28   3.49
เปลี่ยนแปลง (basis point)          1     3    2    0    0    -1    -1    -2

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ