(เพิ่มเติม) "ทวิช เตชะนาวากุล"ลั่นแก้ปัญหา IFEC ใน 6 เดือน-ปลด SP ใน 1 ปีหลังยกทีมเข้าคุมบอร์ด

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday December 25, 2018 17:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) มีมติเลือกตัวแทนทั้ง 7 คนของกลุ่มนายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นกรรมการชุดใหม่ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาบริษัท ได้แก่ นายทวิช, พล.อ.สำเภา ชูศรี, นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์, นายหาญ เชี่ยวชาญ, นายพิชิต สินพัฒนสกุล, นายกุดั่น สุขุมานนท์, นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

ขณะที่ตัวแทนของกลุ่มนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร หนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ IFEC จากกลุ่มเทพผดุงพร หรือกลุ่มกะทิชาวเกาะ ที่เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่ 7 คน ได้แก่ นายชานนท์ โชติวิจิตร , นายนันทพล กาญจนวัฒน์ , พล.อ.สุรินทร์ แพโต, นายไพโรจน์ อาชารุ่งโรจน์, นายหัฎฐจิต หนุนภักดี, นายอัจจ์นกฤศ (ประยูร) ดำรงชิตานนท์ และนายสินาถ ประคุณหังสิต ไม่ได้รับการคัดเลือก

นายทวิช เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ว่า หลังจากการที่ผู้ถือหุ้น IFEC ลงคะแนนให้กลุ่มของตนทั้ง 7 คนเข้าเป็นกรรมการบริษัทแล้วนั้น ภายในวันที่ 27 ธ.ค.จะจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันหารือและสรุปแนวทางการแก้ปัญหาของบริษัทที่เกิดขึ้นให้ยุติได้โดยเร็วเพื่อให้บริษัทเดินหน้าต่อไปได้ พร้อมทั้งเตรียมยื่นรายชื่อกรรมการบริษัททั้ง 9 คนรวมถึงกรรมการที่มีอยู่เดิมต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับรองในทันที ส่วนระยะเวลาในการพิจารณาขึ้นอยู่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

"ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ให้ความไว้วางใจผมและคณะอีกครั้ง ในครั้งนี้ที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกผลเข้ามาแล้วก็เดินหน้าแก้ปัญหาของ IFEC ให้เร็วที่สุด ภายในมะรืนนี้ก็คงประชุมบอร์ด พรุ่งนี้คงไม่ทัน เพราะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อน และจะนำรายชื่อกรรมการบริษัททั้งหมดไปขอรับรองจากกรมพัฒน์ฯ ซึ่งระยะเวลาการรับรองก็ขึ้นกับกรมพัฒน์ฯพิจารณา แต่หากมีคนมาคัดค้าน ผมก็ขอให้ไปฟ้องร้องที่เกี่ยวกับส่วนตัว เพราะอยากให้บริษัทเดินหน้าต่อได้ กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกมาครั้งนี้ก็ถูกโหวตมาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว และกรรมการทุกคนพร้อมที่จะร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาของ IFEC ให้เร็วที่สุด ซึ่งจะมีการสรุปแนวทางการแก้ปัญหากันอีกครั้งหนึ่ง"นายทวิช กล่าว

สำหรับระยะเวลาในการแก้ปัญหาภายในของบริษัทที่เกิดขึ้นหลายเรื่องนั้น นายทวิช กล่าวว่า ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาต่างๆ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาแก้ไขได้เร็วที่สุดภายใน 6 เดือน หรืออย่างช้าภายใน 1 ปี โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินของบริษัทจะมีการพูดคุยกับเจ้าหนี้อีกรอบ เพื่อเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสม และทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานต่อไปได้

ส่วนการบริหารงานของบริษัทปัจจุบันได้มีการทาบทามมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้ ซึ่งการมอบให้มืออาชีพเข้ามาบริหารจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเดินหน้าไปได้อย่างมีระบบแบบแผนที่ถูกต้อง และสนับสนุนให้บริษัทสามารถเติบโตขึ้นได้

ด้านการปลดเครื่องหมาย SP หุ้น IFEC นั้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี เพราะต้องปิดงบการเงินและรับรองงบการเงินปี 59 แบบไม่มีเงื่อนไข เพื่อนำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก่อน และหลังจากนั้นจะต้องมาปิดงบการเงินปี 60 และ 61 ตามลำดับ อีกทั้งจะต้องส่งงบการเงินปี 62 อีก 2 ไตรมาสต่อเนื่องกันจึงจะสามารถปลดเครื่องหมาย SP ได้ ทำให้บริษัทต้องทำงานแข่งกับเวลา และจะต้องว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีพิเศษ (Special Audit) เข้ามาตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรายใดก็ได้ที่ได้รับอนุญาต เพราะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่ได้กำหนดรายชื่อผู้ตวจสอบบัญชีมาให้ ซึ่งผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทแม่และบริษั๋ทลูกอื่นๆที่มีความสำคัญก่อน เพื่อทำให้การทำงานมีความรวดเร็ว

ขณะที่แนวทางการบริหารงานของบริษัทหลังจากนี้จะทำการลดขนาดองค์กรให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวมากขึ้น และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง เพื่อทำให้บริษัทมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การลดจำนวนพนักงานจากเดิมที่มีกว่า 100 คน เหลือเพียง 40-50 คน ลดเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงาน อาทิ บางคนเคยได้เงินเดือน 300,000 บาท จะลดเหลือ 150,000 บาท เพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง และช่วยส่งผลให้บริษัทฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับมองหาการเช่าสำนักงานแห่งใหม่ด้วย

สำหรับโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ยังอยู่ระหว่างการพิจาณาว่าจะนำมาบริหารต่อหรือขายออกไป ซึ่งยังไม่สามารถบอกได้แน่นอนในบขณะนี้นี้ แต่การตรวจสอบทุจริตภายในบริษัทคาดว่าภายใน 2 เดือนนี้จะมีความชัดเจนในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมา และดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาผู้กระทำการทุจริตและทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

"ตอนนี้ทุกเรื่องถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรับแก้ปัญหา IFEC ก็เหมือนคนป่วยใน ICU ที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะหายดีตอนไหน แต่ตอนนี้ผู้ถือหุ้นเลือกผมและคณะมาเป็นคณะกรรมการครบแล้วก็โล่งอกไปเปราะหนึ่งว่า IFEC จะสามารถเริ่มการแก้ไขปัญหาและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่ก็มีเรื่องอื่นๆอีกเยอะที่คาดไว้ว่าจะเจอและต้องแก้ไขต่อไป รวมถึงการเคลียร์ปัญหาที่มองไม่เห็น ซึ่งผมและกรรมการอีก 8 คน จะร่วมกันทำงานเพื่อเร่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเร็วก็ภายใน 6 เดือน หรืออย่างช้าไม่เกิน 1 ปี และจะปลดเครื่องหมาย SP ให้ IFEC กลับมาเทรดได้ภายใน 1 ปี"นายทวิช กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ น.พ.วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตผู้ถือหุ้นใหญ่ และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IFEC ลุกขึ้นสอบถามว่าการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพราะกรรมการ IFEC ที่เหลืออยู่ 2 คนก่อนหน้านี้มีคดีฟ้องร้องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล แต่ผู้จัดการประชุมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย จากนั้น น.พ.วิชัยก็ได้ออกจากที่ประชุมไป โดยไม่มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแต่อย่างใด


แท็ก (IFEC)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ