(เพิ่มเติม)ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 28 ธ.ค. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 10:29 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธันวาคม 2561
4 ธ.ค.61-11 ม.ค.62   WG   เสนอซื้อ     8,882,182 หุ้น       หุ้นละ 180 บาท
13 ธ.ค.61-18 ม.ค.62  NINE  เสนอซื้อ     170,049,286 หุ้น      หุ้นละ 1.40 บาท
ธันวาคม 2561
28 ธ.ค.            AAV11C1910A   หลักทรัพย์ใหม่        25,700,000 หน่วย
                ADVA11C1910A  หลักทรัพย์ใหม่        90,000,000 หน่วย
                ADVA11P1910A  หลักทรัพย์ใหม่        90,000,000 หน่วย
                AOT28C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        40,000,000 หน่วย
                BCH28C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        50,000,000 หน่วย
                BCP19C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                BCPG11C1910A  หลักทรัพย์ใหม่        36,600,000 หน่วย
                BCPG19C1906A  หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                BEAU19C1906A  หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                BLA13C1908A   หลักทรัพย์ใหม่        200,000,000 หน่วย
                BLA28C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        92,000,000 หน่วย
                BPP11C1910A   หลักทรัพย์ใหม่        33,700,000 หน่วย
                BTS11C1910A   หลักทรัพย์ใหม่        57,200,000 หน่วย
                CBG28C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        75,000,000 หน่วย
                CKP11C1910A   หลักทรัพย์ใหม่        50,000,000 หน่วย
                CPF11C1910A   หลักทรัพย์ใหม่        90,000,000 หน่วย
                CPN11C1910A   หลักทรัพย์ใหม่        73,400,000 หน่วย
                EA28C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        70,000,000 หน่วย
                ERW19C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                GGC13C1908A   หลักทรัพย์ใหม่        200,000,000 หน่วย
                GGC19C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                GGC28C1907A   หลักทรัพย์ใหม่        50,000,000 หน่วย
                ITD13C1908A   หลักทรัพย์ใหม่        200,000,000 หน่วย
                ITD19C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                ITD28C1907A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                KCE11C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        90,000,000 หน่วย
                KKP19C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                KKP28C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        42,000,000 หน่วย
                LPN13C1908A   หลักทรัพย์ใหม่        200,000,000 หน่วย
                LPN28C1907A   หลักทรัพย์ใหม่        78,000,000 หน่วย
                MEGA11C1910A  หลักทรัพย์ใหม่        50,700,000 หน่วย
                MINT11C1910A  หลักทรัพย์ใหม่        90,000,000 หน่วย
                PTG11C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        28,400,000 หน่วย
                PTT19C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                PTTE11C1910A  หลักทรัพย์ใหม่        90,000,000 หน่วย
                QH11C1910A   หลักทรัพย์ใหม่        90,000,000 หน่วย
                SAWA28C1905A  หลักทรัพย์ใหม่        72,000,000 หน่วย
                SCB11C1910A   หลักทรัพย์ใหม่        90,000,000 หน่วย
                SCB11P1910A   หลักทรัพย์ใหม่        90,000,000 หน่วย
                SPAL11C1910A  หลักทรัพย์ใหม่        45,000,000 หน่วย
                TISC11C1910A  หลักทรัพย์ใหม่        67,200,000 หน่วย
                TKN28C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        52,000,000 หน่วย
                TPIP13C1908A  หลักทรัพย์ใหม่        200,000,000 หน่วย
                TPIP28C1906A  หลักทรัพย์ใหม่        57,000,000 หน่วย
                TU19C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                UV13C1908A   หลักทรัพย์ใหม่        200,000,000 หน่วย
                UV19C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
                UV28C1906A   หลักทรัพย์ใหม่        100,000,000 หน่วย
                S5013C1903A   รับส่วนเพิ่ม DW        100,000,000 หน่วย
                CWT-W4     XE            1 : 1 @ 3.00 บาท
                SHREIT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2212 บาท (รอบ 1 ส.ค.-31 ต.ค. 61)
                HREIT      ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 9.0708 บาท เป็นหุ้นละ 8.8798 บาท
                                     ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
                ADVA16C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BANP16C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BDMS16C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BGRI13C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CK16C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TRUE16C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
29 ธ.ค.            BCPG13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BSM-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                KCE13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                KTC13C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MINT13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTTE13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SGP06C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SGP13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
มกราคม 2562
2 ม.ค.             CEN       ลูกหุ้นเข้า          551 หุ้น
                DOD       XD            หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
                INGRS      XD            หุ้นละ 0.026 บาท (รอบ 1 ก.พ.-31 ต.ค. 61)
                NPPG      XW            2.50 : 1
                PSTC-W1     ซื้อขายวันสุดท้าย
3 ม.ค.             LTX       XD            หุ้นละ 1.50 บาท กำไรสะสม
                PSTC-W1     XE            1 : 1 @ 0.50 บาท
                NOK       XR            2.50 : 1 @ 2.75 บาท
                U        ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 3.20 บาท
                                     ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
                U-P       ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 3.20 บาท
                                     ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
4 ม.ค.             ORI       XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
                ADVA28C1901A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                AOT28C1901A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                BBL28C1901A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                BCP28C1901A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                BCPG28C1901A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BGRI28C1901A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                CPAL28C1901A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                EA28C1901A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                INTU28C1901A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                KTC28C1901A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                MONO28C1901A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                PTG28C1901A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                PTT28C1901A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                SCB28P1901A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                SIRI28C1901A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                THAI28C1901A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                THCO28C1901A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                TISC28C1901A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                TMB28C1901A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                WHA28C1901A   ซื้อขายวันสุดท้าย
                WORK28C1901A  ซื้อขายวันสุดท้าย
                BANP01C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BANP01C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BANP01P1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BANP01P1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BEAU01C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BEAU01C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BEAU01P1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BEC01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BEC01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BJC01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BJC01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BJC01P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CKP01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CKP01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                ESSO01C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                ESSO01C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                ESSO01P1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IVL01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IVL01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IVL01P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                IVL01P1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PSL01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PSL01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001C1812F   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001C1812G   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001C1812H   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001C1812I   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001P1812F   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001P1812G   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001P1812H   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5001P1812I   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006C1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006C1812D   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006P1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006P1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5006P1812D   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008C1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5008P1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013C1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013C1812D   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013C1812E   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013P1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013P1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013P1812D   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5013P1812E   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5028C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5028C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5028C1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5028C1812D   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5028P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5028P1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                S5028P1812C   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                STA01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                STA01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TPI01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TPI01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WHA01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WHA01C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WHA01P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
5 ม.ค.             BLA01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                DELT27C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                GLOW27C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MALE01C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MALE27C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                RATC27C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCCC27C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                THAN01C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TPIP27C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                VGI01C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                VGI27C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
9 ม.ค.             SUSCO-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย
10 ม.ค.            SUSCO-W1    XE            1 : 1 @ 4.00 บาท
                MIT       XN            หุ้นละ 0.17 บาท
                ADVA28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                AOT28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BBL28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BCP28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BCPG28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BGRI28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CPAL28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                EA28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                INTU28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                KTC28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MONO28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTG28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTT28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCB28P1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SIRI28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                THAI28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                THCO28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TISC28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TMB28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WHA28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WORK28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 ม.ค.            AF       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
                INGRS      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.026 บาท (รอบ 1 ก.พ.-31 ต.ค. 61)
                TTTM      จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.50 บาท กำไรสะสม
                CPAL41C1901A  ซื้อขายวันสุดท้าย
14 ม.ค.            PDJ-W2     ซื้อขายวันสุดท้าย
15 ม.ค.            ECL       XW            2 : 1
                PDJ-W2     XE            1 : 1 @ 1.00 บาท
17 ม.ค.            CPAL41C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 ม.ค.            DOD       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
                LTX       จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.50 บาท กำไรสะสม
                ORI       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
21 ม.ค.            CIG-W7     ซื้อขายวันสุดท้าย
22 ม.ค.            CIG-W7     XE            1 : 1 @ 2.00 บาท
25 ม.ค.            ECF-W2     ซื้อขายวันสุดท้าย
                CWT-W4     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
28 ม.ค.            TSC       XD            หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                ECF-W2     XE            1 : 1 @ 3.00 บาท
29 ม.ค.            PSTC-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
กุมภาพันธ์ 2562
1 ก.พ.             KTIS      XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
5 ก.พ.             SUSCO-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
7 ก.พ.             IRC       XD            หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                METCO      XD            หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                AOT       จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                TICON      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
8 ก.พ.             PDJ-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
14 ก.พ.            GOLD      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
15 ก.พ.            SFP       จ่ายปันผล          หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                TTL       จ่ายปันผล          หุ้นละ 10.00 บาท กำไรสะสม
                UV       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                CIG-W7     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 ก.พ.            KTIS      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
21 ก.พ.            TSC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                ECF-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
22 ก.พ.            METCO      จ่ายปันผล          หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
28 ก.พ.            IRC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                OISHI      จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
มีนาคม 2562
26 มี.ค.            GJS       XR            1 : 0.83 @ 0.13 บาท

แท็ก ปฏิทินหุ้น   AOT  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ